Tolstrup-Stenum - klar jer selv

Af Peter H S Kristensen Bogfinkevej 49, Stenum pkr@sl.dk BUDGET: Et enigt byråd i Brønderslev kommune har netop fremlagt et forslag til budget 2009, som er udarbejdet under meget stramme rammer fra regeringen. Selv om det er hårde forudsætninger, bliver der alligevel sendt signaler gennem de udarbejdede forslag, også til Tolstrup-Stenum området. Vi, der bor herude i den absolut mest vestlige del af kommunen, er vant til at klare os selv. Borgerne har stået sammen om at bygge en sportshal, der er bygget klubhus til idrætsforeningen, børnehaven er udvidet og der er et rigt foreningsliv. Ydermere har Tolstrup-Stenum Friskole netop haft 20-års jubilæum, en friskole som er etableret i sin tid, da kommunen ville lukke skolen i byen. Alt sammen er skabt af byens borgere og bliver til stadighed vedligeholdt af de samme mennesker. Det klager vi ikke over, da det netop er grundstenen i vores velfungerende lokalsamfund. Så det er ikke meget, Brønderslev Kommune bidrager med til lokalområdet, og den smule bidrag der er, vil man nu fjerne ved at spare tilskuddet til skolebussen væk i budgettet. Det er 66.000 kr. om året, hvilket måske ikke lyder af så meget, men det er penge, som bruges til at transportere skolebørn fra yderområder til skolen. En udgift, som kommunen skulle afholde, hvis de selv skulle varetage undervisningen for de samme elever, og så blev udgiften nok større. Når et lokalsamfund skal fungere, er det vigtigt med anerkendelse af indsatsen, ikke kun mellem beboerne i området, men i lige så høj grad fra den kommune, man er en del af. En anerkendelse som ikke kun består af fine ord til festlige lejligheder, men lige så meget af konkret handling. Så byrådet bør tænke på, om besparelsen på de 66.000 kr. virkelig er så nødvendig, at man lever godt med at sende signalet - klar jer selv - til Tolstrup-Stenum.