Retspleje

Tolv ruder baldret under druktur

SÆBY:Det var egentlig blot en uskyldig bytur. Men inden to ungersvende fra Sæby-området nåede frem til den enes hjemadresse, hvor de iøvrigt blev mødt af lovens lange arm, havde de angiveligt smadret vinduer for over 30.000 kroner og begået hærværk mod parkerede biler for over 15.000 kroner. Og så var det så som så med uskylden. Det erkendte de to unge da også, da de i byretten i Sæby blev fremstillet og anklaget for hærværk i betydeligt omfang. Anklagemyndigheden lagde 13 forskellige eksempler på hærværk frem for de anklagede, men da den uskyldige bytur henlå i et alkoholtåget slør kneb det for de unge at huske alle enkeltheder i hærværket. De kunne begge huske fire af de i alt 13 forhold og dem erkendte de. Anklagemyndigheden beklagede at sagen havde været så længe undervejs og bifaldt, at sagen derpå alene kom til at dreje sig om de fire forhold. Og da der lå en tilståelse fra de to var det så blot et spørgsmål om at få en udmåling af straffen. Anklagemyndigheden plæderede for en betinget straf på 30 dages fængsel. Det tilsluttede forsvarerne sig og dommer Niels Schouby afsagde en dom helt i tråd med indstillingen - 30 dages betinget fængsel. Der blev ikke tillagt krav om samfundstjeneste. Det skulle give de unge mere tid til at tjene penge ind til at betale for de ulykker, som de begik i fuldskab. Begge sagde i retten, at de fortrød deres handlinger og de kunne ikke fortælle andet end at der var gået alkohol i en ellers god aften. Dommeren gav de to dømte en formaning om aldrig mere at komme så meget sprut i hovedet, at de mister forstanden. - Tænk blot på hvor meget irriatation det har ført med for de mange involverede, sagde Niels Schouby. De ni forhold, der ikke blev lagt til grund for dommen, henvises til civilt søgsmål. En af grundene til at sagen fik en meget hurtig opklaring var, at den ene af de unge havde mistet sin mobil ud for et af de huse, der fik baldret en rude under hjemturen. Politiet fik overdraget telefonen, og fandt et telefonnummer, som var rubriceret som hjem. På vej ud mod adressen fandt politiet de to unge og de blev anholdt.