Tom friskole til salg

Bestyrelsen forhandler med kommunen, der har forkøbsret

Lille Virgils Friskole - nu affolket og til salg. I første omgang vil bestyrelsen forsøge at afhænde de to bygninger, som ses på billedet, til Mariagerfjord Kommune. Foto: Torben Hansen

Lille Virgils Friskole - nu affolket og til salg. I første omgang vil bestyrelsen forsøge at afhænde de to bygninger, som ses på billedet, til Mariagerfjord Kommune. Foto: Torben Hansen

Hvad skal der blive af de rundt regnede 300 kvadratmeter tomme skolebygning på Borgervej 3 i Oue? Det svar håber Lille Virgils Friskoles bestyrelse at kunne givet et fingerpeg om inden årets udgang eller umiddelbart efter. Her vil man give Mariagerfjord Kommune et købstilbud. I første omgang har bestyrelsen rettet henvendelse til kommunen, fordi den har forkøbsret på bygningerne. Det blev aftalt, da gamle Arden Kommune handlede med den daværende friskolebestyrelse. Tilbage i 2002 indgik kommune og friskole en fireårig lejeaftale med et huslejefrit første skoleår. Cirka halvdelen af skolen - forskolen fra 1904 - beholdt kommunen til brug for det, som i dag hedder Oue Naturbørnehus. Hvad kan de bruges til? De ældste bygninger fra 1883 med de karakteristiske Ole Lund Kirkegaard-agtige motiver på facaden erhvervede Lille Virgils Friskole sidenhen for rundt regnet en halv million kroner. Og det er disse bygninger, man nu skal forsøge at forhandle sig til rette om.