Skolevæsen

Tomme bygninger fyldes snart op

PÅ VEJ Amts-institution for voksne og Valsgaards heldagsskole måske i asylcenter og børnehave

ARDEN:Det rømmede asylcenter og pavillonen med den nu lukkede børnehave, Regnbuen, fyldes formentlig snart op igen. Arden Kommune har planer om at flytte børnene fra heldagsskolen i Valsgaard til den 237 kvadratmeter store fløj, som tidligere rummede både børnehave og Dansk Flygtningehjælps kontor. Aftalen har fra starten lydt på, at heldagsskolen kun i to år skulle være under de noget trangere kår i den tidligere lærerbolig i Valsgaard. Den frist udløb til august, men kommunen har tøvet vel vidende, at først asylcenter og siden september også børnehaven ville stå tom. - Lærere og pædagoger fra heldagsskolen var på besøg mandag, og vi håber, at forhandlingerne falder på plads, så skolen kan rykke til Arden inden jul, siger Jens Nørgaard, som netop i dag forhandler med repræsentanter for en eksisterende amtslig institution for voksne, der planlægger at flytte. Hvilken institution, det drejer sig om, vil kommunaldirektøren ikke oplyse på nuværende tidspunkt. Den amtslige institution har vist interesse for at rykke ind i selve asylcentret, der består af to pavilloner hver på 280 kvadratmeter. Om hele centret skal bruges, vides ikke. - Får vi en aftale i stand, regner vi med, at den amtslige institution vil være på plads senest til august næste år, siger Jens Nørgaard. Heldagsskolen Men i forgårs var det som nævnt heldagsskolen, som besigtigede forholdene. Stedet rummer da bestemt visse muligheder - ikke mindst på grund af størrelsen. Men indretningsmæssigt har vi en del at tale om, bebuder Michael Michelsen, daglig leder af heldagsskolen, som administrativt er en afdeling under Valsgaard Skole. Et kerneområde for skolen er at kunne skabe et acceptabelt stress-niveau blandt eleverne. Hindre pludselige frustrationer i at brede sig, og det kan være vanskeligt under snævre rammer, hvor det er ret lydt. - Den andre kan ikke undgå at høre, hvis en af deres kammerater bliver vred eller græder, og så lader de sig nemt rive med op i det røde stress-niveau, hvor læring er udelukket, og hvor vi må bruge megen energi på at genskabe roen. Til genbgæld er eleverne dejlige at arbejde med, når stress-niveauet befinder sig ned i det grønne felt, så derfor må vi nødvendigvis finde et andet sted at være, siger Michael Michelsen. Heldagsskolen i Valsgaard tæller for tiden 11 børn i alderen 8 til 15 år med det til fælles, at de har lidt mange nederlag i folkeskolen. Nogle af børnene trækkes med specifikke indlæringsvanskeligheder, enkelte plages af ordblindhed, andre er mere eller mindre DAMP-børn. Michael Michelsen betegner eleverne som i bredeste forstand normaltbegavede børn, som har brug for en fagopdelt, forudsigelig og rolig hverdag i skolen. - Fire af vore elever er i løbet af de to år begyndt på efterskole, og flere har ringet tilbage med positive tilbagemeldinger. Det glæder vi os selvsagt over, siger Michael Michelsen.