Tomme floskler

LÆGEUDDANNELSE:21.1. har fhv. overlæge ved Onkologisk afd. i Aalborg, Peter Vejby Hansen, et indlæg, hvor han støtter de spørgsmål, som Bornhøft har stillet vedrørende, hvad Aarhus Universitet vil gøre ved en videregående lægeuddannelse i Aalborg. Det danske samfund er jo præget af en meget naiv og utrolig stor autoritetstro. En overbevisning, der også præger vore meget ensrettede medier. I P.V.H.'s indlæg er der mange løse ender i form af antagelser om, hvad der vil ske og hvad Århus Universitet vil gøre. Nu er Århus Universitet jo ingen privat ejet institution, der ejes af de ansatte og det er i høj grad det, som kritikken af Bornhøfts indlæg retter sig mod. De faktiske forhold er, at der i yderområderne i Danmark og Grønland i høj grad mangler læger og både specialister i almen praktik, samt andre typer speciallæger. Det sker på trods af, at vi ligger helt i top vedrørende uddannede læger i forhold til befolkningstallet. Spørgsmålet er, hvor alle disse læger bliver af? En læge får jo en stor teoretisk uddannelse, men nok så stor betydning har det, at han/hun kommer ud i praktisk arbejde. Troen på, at titlerne kan gøre det, ser vi jo i den nye forcerede specialuddannelse, som de unge læge med rette protesterer mod. De mest groteske fejl, jeg har set i min tid, er faktisk begået af speciallæger, der stirrede sig blinde på deres speciale. Når man betænker, at vi i mange år har haft et offentligt system, der er præget af store titler og talrige skandaler, hvad vi jo ikke mindst har set indenfor kræftbehandlingen, et område og problemer, som P.V.H. i kraft af sin stilling som onkolog må have et indgående kendskab til, så er det rimeligt, at der rejser sig et spørgsmål om, hvem der egentlig bestemmer her i samfundet? Er det de valgte politikere eller de offentlige ansatte tjenestemænd? Når Karl Bornhøft åbenbart fokuserer på tjenestemændene, så er det klart, han giver debatten en uheldig drejning og når P.V.H. så ivrigt henviser til Sundhedsstyrelsen, så skal vi lige gøre os klart, hvad der foregår på disse områder. Her har vi en lægeforening, der er et landsdækkende monopol. I dag domineret af offentlige ansatte sygehuslæger. Sundhedsstyrelsen består i dag af en fhv. kommunaldirektør, et par mandlige kontorister og 4 ældre kvindelige læger med en teoretisk lægeuddannelse og en tillægsuddannelse i noget, de kalder Sundhedsvidenskab? De har tidligere kaldet sig overlæger, men bruger i dag titlen kontorchefer. Deres praktiske erfaringer som læger er meget begrænset. En enkelt som Lone de. Neergaard har nok ingen som helst. At samme styrelse har været ledsaget af talrige skandaler er forståeligt. Som nærmeste samarbejdspartner har samme Sundhedsstyrelse en pengemaskine som ”Kræftens Bekæmpelse”, hvad der af gode grunde virker meget lidt betryggende. Når man her til lægger, at statsministeren, der tidligere var sundhedsminister og den nuværende sundhedsminister begge er jurister, så forstår man, at professor Niels Højby fra Rigshospitalet så ivrigt prøver at fortælle om DJØF'erne og deres misbrug af det danske sundhedsvæsen. Hvor forsvinder alle pengene hen og hvem råder politikerne? Det er borgerne, der lægger ryg til alle de tomme floskler. Jeg synes, det er interessant at læse, hvad P.V.H. skriver. Endnu mere interessant ville det være at høre om den kræftskandale, vi har hørt og stadig hører så meget om og som P.V.H. må have et indgående kendskab til.