Tomme Hånbæk-lejligheder ud af statistikken

Frederikshavn ikke længere i top med lejeledighed, men det er ren teknik

FREDERIKSHAVN:Ifølge statistikken er tomme lejligheder i boligforeninger ikke længere et problem i Frederikshavn. I Landsbyggefondens opgørelse fra december var der 111 ledige lejligheder i Hånbæk. Det var næsten 10 procent af samtlige ledige boligforeningslejligheder i hele landet. Nu er antallet ifølge statistikken 0, selv om de samme Hånbæk-lejligheder stadig står tomme. Formanden for boligforeningen '45, ReneeThorø, siger, at boligforeningen ikke indberetter de tomme lejligheder i Hånbæk, fordi Landsbyggefonden nu dækker lejetabet. De belaster derfor hverken Hånbæk-afdelingen eller hovedforeningen økonomisk. Sekretariatschef Birger Kristensen, Landsbyggefonden, siger at indberetningen fra '45 er i overensstemmelse med praksis. Han forklarer, at Landsbyggefonden dækker tab på lejligheder, som ikke er udlejet, når de indgår i et godkendt renoveringsprojekt under Landsbyggefonden. Refusion af lejetab indgår som en anlægsudgiften i renoveringsprojektet. - Boliger, der skal ombygges eller nedrives, kan jo ikke lejes ud, siger han. - Og når det drejer sig om menneskers hjem, så kan man ikke byde dem at rykke ud igen, kort efter de er flyttet ind. Han tilføjer, at stop for genudlejning og dermed flere tomme lejligheder kan være særdeles hensigtsmæssigt, fordi det kan være med til at optimere renoveringsfasen. Desuden minimeres udgifterne til at genhuse beboere, mens deres lejligheder renoveres. Det vil vare måneder, før håndværkerne rykker ind i Hånbæk. Men Birger Kristensen siger, at Landsbyggefonden ikke blander sig i, hvornår en boligforening, som har fået støttetilsagn til renovering, stopper for genudlejning. Men det er i boligforeningens egen interesse, at lejlighederne står tomme så kort tid som muligt. For den del af Landsbyggefondens tilskud, der bruges til at dække lejetab, fragår byggeprojektet. - Men hvordan boligforeningen vælger at skære kagen, det blander vi os ikke i, siger Birger Kristensen.