Tomme kirkebænke eller fuldt hus

Menighedsrådet ringede ind til debat om folkekirkens rolle i lokalsamfundet

Skolevæsen 1. november 2002 07:00

HALS: Omkring 90 procent af beboerne i Hals Sogn er medlemmer af folkekirken, men kun en meget lille del af dem sidder på kirkebænkene, når de almindelige søndagsgudstjenester afholdes. Onsdag aften var der debatmøde i konfirmandstuen om kirkens rolle i lokalsamfundet. Udenfor salen, hvor alle opstillede stole var besat, stod to rollatorer parkeret. Indenfor var pensionisterne i flertal, hvilket også er den gruppe, der fylder mest på kirkebænkene. Og det er et meget godt billede på en af de mange udfordringer, der venter kirken i fremtiden. Hvordan får man de unge indenfor i kirken? Emnet blev debatteret og vendt og drejet af panelets deltagere. Skoleinspektør Vagn Andersen, der selv voksede op i et indremissionsk hjem, talte om det gode samarbejde, der eksisterer i dag mellem skole og kirke. - Jeg tror, der fra alle sider også børn og unge står en utrolig respekt omkirng kirken, sagde han, der selv nævnte, at det i dag var lettere at holde styr på eleverne i kirken end for 20 år siden. Formanden for kulturudvalget Sørn Nordhald (S) pegede på, at de unge næsten ikke kommer i kirken efter konfirmationen. Han slog fast, at jo flere glade og engagerede mennesker i kirken, jo større er kirkens chance for at overleve. Han mener, at kirken skal lære at stå på egne ben, hvis en grundlovsændring på et tidspunkt ændrer på forholdet mellem stat og kirke. - En god ven sagde til mig, vi lever i et forbrugersamfund, vi tager de ting, vi har brug for, og lader de andre ligge. Sådan er det også med kirken, Sørn Nordhald foreslog bl.a. en børnevuggestue ved gudstjenester, ansættelse af en sognemedhjælper, et årligt debatmøde om kirkens rolle, og at folkekirken kigger på de tiltag, de succesfulde frikirker bruger for at skaffe fulde huse. Kommunens SSP- og ungdomskonsulent Morten Holch havde fundet tal frem fra 2000, der bl.a. viste, at en stor del landets unge følte, at de tilhørte kristendommen, men at de samtidig også synes kirkegangen var for kedelig. - Som jeg ser det, er kirken nødt til at forny sig, hvis man skal have held til at tiltrække de unge, sagde han. Formanden for menighedsrådet, Bent Sloth, delte folkekirkens medlemmer op i de passive og aktive. - Jeg tror ikke, det er realistisk og forestille sig, at vi nogensinde vil se en fyldt kirke hver søndag. Han mener ikke, kirkegængerne skal forvente underholdning men oplevelser i kirken. Og så kom han med fem gode oplevelser, som han opnår ved gudstjenesten som at nyde stilheden og synge salmer. Men han pegede også på ting, som ikke tiltaler ham. - Jeg bryder mig ikke om, når vi i menigheden sammen med præsten i kor fremsiger trosbekendelsen, fremsiger fadervor eller andre tekster. Det virker på mig som jeg sammen med den øvrige menighed er oppe til eksamen, selvom jeg da godt ved, at man kan få hjælp i salmebogen, hvor teksterne står, hvis man ikke kan dem udenad. Bent Sloth tror, at folk der ikke jævnligt kommer i kirken, føler ubehag ved den del af gudstjenesten. Samtidig virker altergangen kunstigt på ham. - Den symbolske handling, det er at gå til alters, synes jeg minder mig meget om den måde, man dyrker religion i muslimske og andre underudviklede lande, der ikke har taget konsekvensen af oplysningstiden, som Ralf Pittelkow udtrykte det i sit foredrag her for fire uger siden og i sin bog, som han kalder "Efter 11. september", sagde han og understregede, at udtalelserne var hans personlige holdning og ikke menighedsrådets. Sognepræst Jørgen Bendixen mener, at børn i dag modtager mangelfuld undervisning om kristendom i folkeskolen. - Det er foruroligende, at vi står med værdier, som om føje år måske ikke kan begrundes af mennesker i al almindelighed. Senere slog han fast, at folkeligt er salmebogen vigtigere end biblen. Og han understregede, at kirken for alt i verden ikke må gå med på nyhedsstrømmen. - Kirken har nyheder, men det er bare det med kirkens nyheder, at de gentages, et barn er født i Bethlehem er en nyhed hvert år. Mange deltagerne havde også spørgsmål og kommentarer. - Jeg tror, at vi kan få fat i flere børn og unge, hvis Hals FDF blev styrket, sagde Majbritt Madsen. En anden mente, at der var for få oplysninger, om hvem der egentlig sidder i menighedsrådet. En tredje ville høre om muligheden for, at der kom lys på kirken. Mange var enige om, at det var vigtigt at styrke FDF, ligesom det også blev besluttet at gøre mere ud af menighedsrådet på hjemmesiden og i kirkebladet. Lyset på kirken vil også blive debatteret, selvom Jørgen Bendixen henviste til en anden kirkegængers holdning om, at kirken ikke skal belyses fra neden men fra oven. En anden deltager mente, at der skal flere koncerter i kirken. - Jeg synes også, at man kan bruge kirken til kulturhus, sagde hun. En kvindelig tilhører ville gerne have præsten til at arrangere en anderledes gudstjeneste.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...