Tomme løfter

Forskning 1. februar 2005 05:00

FOGH: Det var med stor undren at jeg (30.1.) kunne læse, at statsministeren ikke mener at lægeuddannelsen skal etableres i på Aalborg Universitet (AAU). I stedet mener Anders Fogh at Nordjyllands vækst i fremtiden primært skal skabes i form at flere uddannelser indenfor turismeerhvervet. Her i Nordjylland har vi i de sidste 10-15 år arbejdet intenst på at skabe beskæftigelse inden for turismeerhvervene, og det skal vi selvfølgelig blive ved med. Det er jo primært i sommerhalvåret, at jobbene inden for turismeerhvervene kan oprettes. Skal vi satse på en branche, hvor befolkningen kun er sæsonarbejdere? Nej, Anders Fogh, den hopper vi ikke på. Det er kun ca. en uge siden i forbindelse med udskrivelsen af folketingsvalget at Statsministeren på Danish Crown i Hjørring lovede, at han ville tilføre Nordjylland 200 mio. kr. til udvikling af erhvervsstrukturen. For mig er et løfte om penge til udvikling af erhvervsstrukturen ensbetydende med, at man vil udvikle andre dele af erhvervslivet end hidtil, i en naturlig samklang mellem den forskning, der foregår eksempelvis på AAU og i erhvervslivet indenfor områder, hvor der er potentiale til det. Førende forskere på AAU bl.a Dekan Finn Kjærsdam mener netop, at etablering af lægestudiet på Aalborg Universitet vil betyde en mulighed for at kombinere landvindinger indenfor det sundhedstekniske område og det medicinske område. På det sundhedstekniske område er AAU meget langt fremme bl.a. i metoder til hvordan lammede muskler igen gøres funktionsdygtige. En kombination af forskning inden for disse områder kunne give den nordjyske region en nyt udviklingsmulighed på det erhvervsmæssige område, hvilket kunne resultere i mange nye arbejdspladser på langt sigt. Anders Fogh Rasmussen synes i stedet, at denne mulighed for udvikling skal gennemføres i hovedstadsregionen – idet statsministeren henviser til at mange virksomheder indenfor dette felt som allerede findes i Ørestradsregionen. Det synes han tilsyneladende de skal blive ved med, endnu et eksempel på, at statsministeren ønsker at centralisere og bevare arbejdspladser i hovedstadsregionen på bekostning af udviklingsmuligheder i f.eks. Nordjylland. Jeg er sikrer på, at de slagteriarbejdere, som bliver fyret i Hjørring, heller ville arbejde på nye virksomheder indenfor de sundhedsteknologiske område frem for at "underholde" turisterne med demonstrationer af gamle håndværksmæssige traditioner gennem tiderne... De tønder, statsministeren fik til at "buldre i Hjørring", var åbenbart fyldt med tomme løfter til Nordjylland. Vi må håbe at der er mere i fastelavnstønderne i den kommende uge ellers tror jeg børnene bliver skuffede.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...