Tomme skolers fremtid afklares hurtigst muligt

Hvad skal der ske med skolebygningerne i Moseby, Hjortdal, Ingstrup, Arentsminde og på Øland, når de for sidste gang tømmes for skolebørn til sommer?

Kommunens udviklingsafdeling har lavet en slagplan for en afklaring med lokalbefolkningen i hvert af de fem områder, og når direktion og politikere har sagt god for modellen, går dialogmøder i gang, formentlig i ugen efter vinterferien. Det oplyser Ida Rytter Jensen fra udviklingsafdelingen. - Der er forskellige forudsætninger i de fem områder, så det bliver forskellige forløb, men det er vigtigt at møderne kommer i gang hurtigst muligt. Fremtiden for bygningerne skal gerne være fastlagt til sommer, forklarer hun. De indledende møder holdes som dialogmøder med lokale ildsjæle, foreningsfolk, skolebestyrelser, borgergrupper og andre med interesse i bygningernes videre brug. - Senere kan der blive borgermøder om landdistriktsudvikling eller byplanlægning, men i første omgang skal ønsker, ideer og forventninger afklares mellem kommunen og lokale repræsentanter, oplyser hun. Til hvert møde udarbejdes baggrundsmateriale, som sendes ud sammen med mødeindkaldelse til 10-15 repræsentanter fra området, og fra kommunen vil både politikere og administration inden for børne- og familieområdet, kultur- og landdistriktsområdet samt teknik- og miljøområdet møde op.