Tomme stuer på plejecentret

Personalet på V. H.Hjermitslev Plejecenter frygter fremtiden

V. HJERMITSLEV: Personalet på V. Hjermitslev Plejecenter føler, de går en usikker fremtid i møde. Centret har kun beboere i godt halvdelen af de tyve stuerog de mange ledige stuer har været medvirkende til, at der bliver skabt en koncentration af meget syge beboere - den ledige kapacitet bliver nemlig anvendt, når der er borgere, som skal hasteindflyttes på grund af en akut opstået sygdom. Det har haft den konseksvens, at der gennem den seneste tid har været en hel del dødsfald på centret, og det har igen ført til tomme stuer. De meget syge beboere har dels medført meget korte plejeforløb og dels bevirket, at personalet har måtte tage nye opgaver på sig. - Det har krævet en ekstra indsats fra personalet, når der er så stor en koncentration af meget syge personer - det er ofte noget med sonde, kateder og kanyler, siger områdeleder Elisabeth La Cour. Derudover har den "negative spiral" med tomme stuer medført, at de omkring 20 ansatte er usikre på fremtiden. Ikke mindst set i lyset af den forestående kommunesammenlænging. - Personalet er selvfølgelig også berørt af situationen, fordi de frygter en lukning af plejehjemmet, siger Elisabeth La Cour, der har opfordret personalet til at komme og få en snak om deres frustrationer i stedet for at gå med dem selv. Indtil videre løses situationen med overskydende personaleressourcer ved, at personalet har taget andre opgaver på sig. - Plejecentret fungerer som et slags vikarbureau, hvis der er sygdom og ferie på andre af kommunens plejecentre, træder medarbejderne fra V. Hjermitslev til, og det fungerer meget tilfredsstillende fra mit synspunkt, men det er klart, at medarbejderne har en uro, siger Elisabeth La Cour.