Tomt plejehjem får nyt liv

Familieafdeling og ældreomsorg under samme tag

FREDERIKSHAVN:Værelser og kontorer er forladte. Plejehjemmet i Nørregade er stort set tømt for mennesker. Visse steder er der dog stadig liv. Såsom oppe under taget, hvor områdeleder Mette Sole har indrettet kontor i den allerældste del af plejehjemmet. Nedenunder i den bygning mødes de hjemmehhælpere, der arbejder ude i private hjem i Område Nord og ved siden er der indrettet et interimistisk dagcenter. Men 15. oktober starter håndværkerne på en omfattende modernisering af den del af plejehjemmet, som kommunen stadig ejer. Det vil sige alle andre dele end den østlige fløj, der er solgt til en privat mand. Ved siden af Mette Soles kontor hænger tegningerne over ombygningen, der skal foregå frem til juli 2004. - Vi starter med vestfløjen. Her var værelser før. Men de er meget små og der er bad på gangen. Vi lægger værelserne sammen og bygger et toilet til hver bolig, så der bliver 33 aflastningsboliger i alt. 11 på hver etage, forklarer hun. Aflastningsboligerne skal blandt andet bebos af mennesker, der er færdigbehandlet på sygehuset, men ikke er klar til at flytte hjem. De 12 ældre, der faktisk boede på afdelingen i et aflastningsforløb indtil fornylig er blevet flyttet. Ti til sydbyen og to til Strandgården. Mette Sole guider os videre ind i den ældste del af plejehjemmet. Vi passerer den flotte hall, som i sin tid var indgangen fra Nørregade, og hvor der stadig står De gamles hjem over døren. Den afdeling skal huse personalet, og så skal der være dagcenter med café og et tilbud til demente. Vi går videre over til den del, der vender ud mod haven, og ligger parallelt med den synlige østfløj. Afdelingen skal huse hele familieafdelingen, der i dag bor i kælderen på rådhuset. - Jeg tror faktisk, det bliver godt for stemningen i hele huset, at der kommer andre brugere end ældre her til hverdag. Og både vi og familieafdelingen har forsøgt at tilgodese borgernes behov, så de kan finde rundt og let komme hen til de mennesker, de skal møde. Men med de mange nye medarbejdere bliver der mangel på parkeringspladser. Derfor bliver stort set hele havearealet lavet om til parkeringsplads. - Vi vil dog bevare de gamle træer og så bliver der lidt have uden for dagcentret, fortæller Mette Sole. Ombygningen kommer til at koste 38,8 millioner kroner, hvoraf de 33,7 millioner kroner er afsat til ombygningen af aflastningsboligerne. Men hvad skal bygningerne så hedde fremover. Områdeleder Mette Sole synes i hvert fald ikke plejehjemmet i Nørregade er det rigtige navn, for et sted med et helt andet liv end et plejehjem. - Så nu kan vi gå og overveje et nyt navn, mens det hele bliver sat i stand.