Lokalpolitik

Top-chef stilling bliver nu opslået

AALESTRUP:Fagblade og landsdækkende aviser. Det er det forum, hvor Aalestrup Kommuner nu med et stillingsopslag vil søge ny kommunaldirektør. Beslutningen om slå stillingen op blev truffet på økonomiudvalgets møde forleden. Den ny kommunaldirektør skal afløse den fyrede John Harlev Jensen, som i juni fik såkaldt diskretionær afsked - efter indgåelse af forlig herom. John Harlev er stoppet men fratræder formelt til september efter tjenestemandslovens bestemmelser om opsigelse, og han bevarer sin forholdsmæssige pensionsret på løntrin 51. Afskedigelsen af John Harlev Jensen fulgte efter en konsulent-undersøgelse af arbejdsmiljøet på Aalestrup Rådhus. I stillingen som kommunaldirektør fungerer skoleleder Mogens Kristensen, Hvilsom. På økonomiudvalgets møde var udover kommunaldirektør-posten også et andet personale-anliggende til drøftelse, nemlig ansættelse af en sekretariats- og personalechef. Udvalget traf dog ingen beslutning herom og valgte i stedet at se nærmere på sagen på et senere tidpunkt.