Hospitaler

Top-karakter til sygehuset

Den skriftlige information til patienterne får kun ros - af patienterne

FREDERIKSHAVN:En god og forståelig forklaring er altid et godt udgangspunkt for en dialog. Det erkender man på Frederikshavn og Skagen Sygehuse, som i en ny patientundersøgelse har fået topkarakterer i netop kunsten at informere. Undersøgelsen blev også foretaget for to år siden, og den gang var 17 procent af patienterne utilfredse med den skrftlige information. I år var der ingen. - Siden undersøgelsen for to år siden har personalet gjort en kæmpe indsats for at forbedre informationen. Den nye undersøgelse viser, at det er lykkedes for os. Og det er selvfølgeligt dejligt, siger sygehusdirektør Ingeborg Thusgaard. Kirurgisk oversygeplejerske Conni Biehl Christiansen er en af dem, der har været ankermand på projekt bedre information. - Vi har fra starten forøsgt at få alle gjort bevidste om, hvor vigtig information til patienterne er. Udgangspunktet blev temadage, hvor professionelle informationsfolk var igangsættere. Senere er der taget fat på hele puljen af skriftlig information. Der er lavet meget nyt materiale både med overordnet indhold og indhold om hver enkelt lidelse. - Vi har endnu ikke alt informationsmateriale på plads, men vi er kommet et godt stykke vej. Vigtigt er det også, at vi har fået skabt bevidstheden om at information er nødvendig hos personalet, siger Conni Biehl Christiansen. Og det er ikke kun på skrift, Frederikshavn/Skagen Sygehus har lagt sig i selen. Også når vi bare taler samme - mand til mand og mund til mund - er patienttilfredsheden øget. Således viser den nye undersøgelse at 88,8 procent af patienterne var tilfredse med de mundtlige svar og oplysninger, mens kun 86, 6 procent var tilfredse for to år siden.