Lokalpolitik

Topfolk er uenige om straffeaktion

Nordjyske kommuners formand siger nej til sanktioner - næstformanden mener det modsatte

NORDJYLLAND:Skal det have konsekvenser, at kommuneskatten stiger en anelse mere end aftalt mellem regeringen og kommunerne? Det er der ikke enighed om i toppen af den nordjyske kommuneforening. Præcis hvor stor overskridelsen er, regnes der på i weekenden. Ifølge Kommunernes Landsforening stiger skattebyrden med 35 mio. kr. - Målt i procenter er vi nede på så små tal, at man dårligt kan komme tættere på et rundt nul, siger formanden for kommuneforeningen, borgmester Kristian Schnoor (S) fra Sejlflod. Han forventer derfor, at finansminister Thor Pedersen (V) ikke under nogle omstændigheder gør alvor af truslerne om at straffe kommunerne. Og hvis det alligevel sker, bør der i hvert fald ikke være tale om en kollektiv afstraffelse: - Dét begreb har jeg ikke oplevet siden min soldatertid, og jeg mener helt bestemt, at det hører fortiden til, siger Kristian Schnoor. Aftale er en aftale Jens Arne Hedegaard (V), der er borgmester i Brønderslev og næstformand i kommuneforeningen, mener omvendt, at finansministeren bør reagere. Ikke kollektivt, men over for de 13 kommuner - heriblandt to nordjyske - der har sat skatten op. - Vi må holde fast i, at en aftale er en aftale. Kommunerne indgik en aftale med regeringen om uændret skat, og den har 13 ikke levet op til. Jeg håber meget, at de vil genoverveje beslutningen om at forhøje skatten. - Men gør de ikke det, bør finansministeren reagere over for dem. Alt andet ville virke forkert over for de mange politikere i andre kommuner, der har kæmpet for at få enderne i budgettet til at nå sammen, siger Jens Arne Hedegaard.