Topkarakter for ældreplejen på tvivlsomt grundlag

Kritik af kvalitetsundersøgelsen i ældrepleje

FREDERIKSHAVN:De ansvarlige for ældreplejen i Frederikshavn har givet sig selv topkarakter. På 10 tætskrevne A4 sider fortæller medarbejdere i Omsorg og Pension og repræsentanter for private firmaer, der leverer ældrepleje, at brugerne er rigtig godt tilfredse. Brugerne selv har de bare ikke spurgt. Mandag skulle byrådet så tage orienteringen til efterretning. Men Niels Ole Fredborg Nielsen (UP) antog den lille drengs attitude i "Kejserens nye klæder": - Det var medstigende undren, jeg læste dette værk, Hvad kan jeg bruge det til? Der siges pæne ting, men det ville da også være mærkeligt andet, når det er dem, der bliver bedømt, som har skrevet rapporten. Niels Ole Fredborg Nielsen blev sekunderet af Jette Toft (SF). - Brugerne bør inddrages i større omfang til at sige, om serviceleverancen lever op til deres forventninger. Også Ældrerådet har kritiseret måden at give ældreplejen karakter på. "Ældrerådet finder det imidlertid uheldigt, at man i undersøgelsen ikke har udtaget brugere til at udtrykke sig om tilfredsheden med hjælpen, men alene personale; samt at udfører selv har udpeget repræsentanten fra eget område, idet dette kan skabe usikkerhed omkring redegørelsens objektivitet " skriver ældrerådets formand hans Henrik Frey i sin kommentar. Chris Sørensen (V) påpegede, at Ældrerådet selv har frabedt sig store spørgeskemaundersøgelser blandt de ældre. Jette Toft: - Men det er ikke ensbetydende med, at man ikke kan inddrage brugerne. John Christensen (V) understregede, at antallet af klager indikerer, at tilfredsheden er blevet større. Der har kun været en enkelt klage i 2005. De foregående fire år lå antallet mellem seks og ni. I slutningen af 90'erne var der op til 32 klager på et år.