Aalborg

Topkarakter

Med den højest opnåelige karakter, 12, har sergent Erik Homann-Bang bestået svendeprøven som elektronikmekaniker.

Oberst Christian Mollerup Schmidt overrækker svendebrev til Erik Homann-Bang.

Oberst Christian Mollerup Schmidt overrækker svendebrev til Erik Homann-Bang.

Det klarede han så godt, at Kjøbenhavns Håndværkerlaug belønnede ham med en sølvmedalje. Begivenheden blev fejret på Aalborg Kaserner, hvor skolechef og garnisonskommandant, oberst Christian Mollerup Schmidt, overrakte Erik Homann-Bang hans velfortjente svendebrev. Erik Homann-Bang er p.t. i gang med en missionsforberedende uddannelse, da han til februar skal udsendes til Kosovo.