EMNER

Topmålet af ironi

UDKANT/LØFTEBRUD:Under den netop overståede valgkamp var der nærmest ingen grænser for, hvad den daværende opposition ville gøre for de områder i Danmark, der de seneste årtier er blevet hægtet af udviklingen. Man fik garanti for fortsat akut-modtagelse i Svendborg og pludselig var også sygehuset i Holstebro igen i spil. Da oppositionen så blev regering, startede man ud med den meget symbolpolitiske handling at udnævne en såkaldt "udkantsminister", men siden da er det gået hastigt ned ad bakke. Løfterne er også inden for dette område forduftet som dug fra solen. Det seneste eksempel er, at den nye minister netop har fastslået, at den pulje til nedrivning af faldefærdige huse, der i høj grad har været anvendt til at nedrive de huse, der anvendtes af sociale nomadefamilier, bordeller til tvangssexarbejdere eller til udleje af folk som den navnkundige "Låsby-Svendsen" bliver nedlagt. Puljen var ellers en enorm succes. Den modvirkede landsbyers forfald, og den modvirkede den eksport af sociale problemfamilier som er blevet en yndet sport særligt for de storkøbenhavnske kommuner og den lagde grundlaget for et af de fremtidige værkspotentialer i disse områder - nemlig turisterhvervet. Nu skal puljen så væk, den gjorde ellers alt det, som den nye regering sagde den gerne ville, men den er kommet ulejlighed for regeringens store humanistiske prestigeprojekt, en forhøjelse af u-landsbistanden. Det er ellers blevet fastslået, at Danmarks u-landsbistand over de seneste 30 år ingen målbar positiv effekt har haft - måske har den endda fastholdt nogen lande i armod og fattigdom. Der må derfor være topmålet af ironi, at det eneste valgløfte, regeringen har haft intentioner om at overholde, er et, der formodentlig ikke vil gavne noget som helst - og løftebrudsregeringen fortsætter.