Lokalpolitik

Toppen af Danmark isoleret

Netværket mellem beslutningstagerne i turismen er svagt

NORDJYLLAND:Vandet adskiller de små øer i det sydfynske ø-hav. På samme måde er turistselskabernes bestyrelser spredt i Nordjylland. Og de påvirker ikke hinanden i særlig høj grad. Det viser en netværksundersøgelse, som NORDJYSKE Medier har lavet af 34 fremtrædende personers kendskab til hinanden i tre turistselskabers bestyrelser. På onsdag tager turismens beslutningstagere endnu et sværdslag om et overordnet samarbejde i den nordjyske region. De er enige om, at der kan skaffes flere turister til Nordjylland men ikke, hvordan det skal gøres. Der findes nemlig kun ét egentligt destinationsselskab i Nordjylland, Toppen af Danmark, og det fungerer så godt, at det ikke vil sælge ud af det guld, som selskabet har gravet frem gennem dets snart ti-årige levetid. Omkring Aalborg er Region Aalborg Samarbejdet ved at danne en egen ø, når man skaber et nyt destinationsselskab. Imens lever Midt Nord Turisme en lidt usikker fremtid, da selskabet er dannet udfra et samarbejde mellem Nordjylland og Viborg Amt. Og snart skal der tages hensyn til nye grænser. Lille påvirkning I undersøgelsen afsløres det, at der er et meget fint forgrenet kendskab bestyrelsesmedlemmerne imellem. Men når det handler om, om de påvirker hinanden meget, er der pludselig et meget lille netværk imellem nøglepersonerne. Toppen af Danmark har et fint netværk internt i bestyrelsen, men de er meget lidt præget af de andre bestyrelser. Og det kan formanden for selskabet godt genkende. - Vi har i stedet et tæt samarbejde med Visit Denmark (det tidligere Danmarks Turistråd, red.), siger Erik Sørensen, borgmester i Frederikshavn, og han finder ikke den store inspiration i de andre bestyrelser, da Toppen af Danmark er det eneste tilbageværende destinationsselskab. Rimelig frit spil Toppen af Danmark peger i stedet på, at man er påvirket af erhvervet. Det er assisterende professor på Handelshøjskolen i Århus, Christian Waldstrøm, enig i. - Toppen af Danmark har rimelig frit spil, de kender hinanden godt og skal kun tage stilling til turisterhvervet, siger han. Christian Waldstrøm, der arbejder med sociale netværksanalyser til daglig, både i undervisning og for virksomheder, forklarer, at erhvervslivet kan have både en fordel og ulempe ved at være så centrale. - Betyder det, at man har en vigtig rolle, eller betyder det, at man netop er i kløerne på mange interesser og dermed hæmmet. - Der er nemlig hele tiden to sider af et netværk. Jo flere kontakter du har med flere forskellige, jo mere indflydelse har man. Det modsatte er også tilfældet. Jo flere du har forbindelse til, jo flere skal du tage hensyn til, når du laver noget, siger Christian Waldstrøm og undskylder nærmest det sproglige valg: - Ikke at du skylder tjenester. Det lyder så mafia-agtigt, men at du har flere, du skal tage højde for, forklarer Christian Waldstrøm. Ingen loger NORDJYSKE Medier har også spurgt bestyrelsesmedlemmerne om deres uformelle relationer - mødes de privat for eksempel. Der er et netværk, men Christian Waldstrøm vurderer, at det er de formelle relationer, der skaber indflydelsen: - Der er ingen loge-forhold. Nu er de fem personer fra turisterhvervet, der er med i undersøgelsen, udvalgt af NORDJYSKE Medier, og derfor mener Toppen af Danmark, at der kan være en skævvridning i opfattelsen af hvilke personer, som påvirker politikerne. - Det er primært folk, der er koncentreret omkring Aalborg, kommenterer Pauli Jørgensen, der er direktør i selskabet. Vi kan lære noget Netværket i bestyrelsen i Toppen af Danmark er fint forgrenet, og det skyldes historie, mener Henrik Halkier, der er lektor i turisme på Aalborg Universitet. - De har gradvist udvidet samarbejdet, og mængden af forskelligheder i netværket er relativt behersket. Og det gør det nemmere at samarbejde, pointerer han. Nu hvor turistbranchen skal mødes for at lægge nye strategier, synes han, at branchen kunne lære meget af Toppen af Danmark. - De har haft en overordnet strategi og gradvist sat det i værk, påpeger Henrik Halkier. - Hvis branchen finder sammen i en ny opdeling, vil vi se, at der kommer nye netværk, siger han, og han har troen på, at det kan lade sig gøre. - De forskellige bestyrelser udgør selvfølgelig en udfordring, men vi har en nordjysk tradition for pragmatisk tilgang til de ting, og det gør, at hvis man bliver enige om at løse en opgave i fællesskab, så vil netværket ændre sig derefter, siger Henrik Halkier.