Toppen af Danmarks kommuner yder ulovligt tilskud til turisme

De fleste af dem giver offentlig støtte til turistforeninger som udlejer huse i kommerciel konkurrence med private aktører

SKAGEN:Mens private feriehusudlejere må klare sig selv, får en række af turistforeningerne i Toppen af Danmarks område kommunalt tilskud til deres aktiviteter - der blandt andet omfatter feriehusudlejning. Tilskuddene er ulovlige af to årsager, fastslår adjunkt Karsten Naundrup fra Institut for Erhvervsstudier på AAU: - Dels er de kommunale tilskud problematiske i forhold til konkurrencereglerne og dels i forhold til kommunalfuldmagten, siger Karsten Naundup, der er ekspert i erhvervsret. Med Tversted Borger- og Turistforening som en undtagelse får alle de turistforeninger, som indgår i Toppen af Danmark, tilskud fra de kommuner, de fungerer i - og samtidig driver de i mindre eller større udstrækning udlejning af feriehuse i konkurrence med private aktører. Overskuddet fra udlejningen er med til at holde turistforeningerne kørende, og de kanaliserer også en del af deres midler videre til arbejdet i Toppen af Danmark. Milliontilskud Hvad angår de kommunale tilskud gav Skagen Kommune eksempelvis sidste år et tilskud på 1,8 million kroner til Skagen Turistforening, mens Sæby Kommune puttede 558.000 kroner i kassen hos Turistforeningen for Sæby Kommune. - Overordnet set er tilskuddene betænkelige, fordi de samme turistforeninger udøver kommerciel erhvervsdrift, påpeger Karsten Naundrup. Han forklarer, at en kommune gerne må støtte en turistforening og et turistbureau, som markedsfører og profilerer området til almen glæde: - Men konkurrenceretligt er det et problem, at man samtidig har en kommerciel erhvervsmæssig udlejning af sommerhuse. Konkurrencereglernes helt overordnede formål at jo at sikre gennemsigtighed i markedet og lige vilkår for de erhvervsdrivende. - Det er ikke tilfældet, hvis nogle af disse erhvervsdrivende får offentligt tilskud til deres aktivitet, påpeger Karsten Naundrup. Hjemmel nødvendig Han nævner også, at en kommune skal have hjemmel, for eksempel i kommunalfuldmagten, når den giver penge til et formål: - Blandt andet er det sådan, at hvis et tilskud skal have hjemmel i kommunalfuldmagten, skal det komme alle borgerne til gode. Det er ikke tilfældet, når tilskuddet går til en enkelt virksomhed med et erhvervsmæssigt formål, siger Karsten Naundrup. Konkurrenceforvridende I 2003 endevendte Konkurrencestyrelsen således også markedet for ferie og turisme på baggrund af en række klager fra små aktører i branchen. Klagerne fandt det konkurrenceforvridende, at der ydes offentlig støtte til aktører, som konkurrerer med andre, som ikke får støtte. Det gjaldt blandt andet en række kommunalt støttede vandrerhjem. På baggrund af Konkurrencestyrelsens undersøgelser præciserede Indenrigs- og Sundhedsministeriet reglerne for offentlig støtte, og derfor hedder det i styrelsens Konkurrenceredegørelse for 2003: "Retningslinierne er, at der ikke bør ydes støtte til enkeltvirksomheder, som konkurrerer med private virksomheder." Svær grænsedragning Oplysningerne får dog ikke umiddelbart statsamtmand Claus Rosholm fra Nordjyllands Statsamt til at tage sagen op i det kommunale tilsyn. Men det er nyt for ham, at turistforeningerne også udlejer sommerhuse: - I praksis er det formentligt svært at drage en grænse mellem det lovlige og ulovlige. Der er jo gammel tradition for, at en kommune giver tilskud til en turistforening, så den kan udøve pr-virksomhed og servicere turisterne. Claus Rosholm tør ikke på stående fod tage stilling til kommunernes handlemåde: - Det er ikke nødvendigvis ulovligt for en kommune at støtte formål, der er i konkurrence med private aktører, men jeg kan ikke sige, om det er ulovligt i denne sammenhæng.