EMNER

Toppen går fri

SKANDALE/SPIN:Det er åbenbart blevet nødvendigt for den politiske elite at bruge højtlønnede, såkaldte "spindoktorer" for at klare sig. Regningen bliver jo bare sendt videre til skatteborgerne. Titlen "doktor" får os til at tænke på noget godt, men en "doktor i spin" - med en ufattelig stor magt for en ikke-folkevalgt - virker som en uhelbredelig betændelse, der får det ellers så sunde danske demokrati i en febervildelse.Flere toppolitikere og "eliteborgere" er på det seneste kommet en tur igennem pressens "vridemaskine". Om der tale om magtmisbrug eller politiske "rævekager", vil tiden vise. Det bliver spændende at se, hvor langt ned i systemet ansvaret bliver sparket. Men der vil opstå kø ved håndvaskene."Toppen" går sikkert fri. Her gælder "ordsproget" om Jørgen Hattemager; om forskellen i den øverste og nederste del af samfundets hierarki. Der har altid været forskel på behandlingen af de "fine" og Jørgen Hattemager. Sådan bliver det ved.Der er nok mere politisk spin og "rævekager" på vej, da det politiske liv efterhånden drejer mere om at "spin-svine" sine modstandere, frem for at lave politik for landets skyld.