Nørresundby

Toppen pilles af hastigheden i rundkørsel

Alt for mange farlige situationer

NØRRESUNDBY: Det bliver nu mere besværligt for de bilister, der kommer vestfra, at køre gennem rundkørslen ved slagteriet i Nørresundby. Det skulle gerne resultere i lavere hastigheder og dermed færre farlige situationer. Aalborg Kommune er i disse dage ved at bygge rundkørslen om. Det sker ved at skære et stykke af kørebanen og lægge til det overkørbare areal i midten. Samtidig bliver kanten mellem kørebane og det overkørbare areal højere, og de chausse-sten, der hidtil har udgjort belægningen bliver skiftet ud med nogle grovere brosten. - Det har været for nemt at køre lige gennem rundkørslen uden at sætte farten ned, forklarer projektkoordinator Bent Alsted fra Teknisk Forvaltning. - Samtidig har chausse-stenene været så behagelige at køre på, at man stort set ikke har bemærket dem. Derfor de grovere brosten og den højere kant. - Mange bilister har overset den vigepligt, de har. Det har medført flere uheld og mange farlige situationer, for de cyklister, der skal krydse Vestergade for f.eks. at komme ned til cykelstien ved fjorden. Rundkørslen ved slagteriet har et overkørbart område af hensyn til de store lastbiler, der jævnligt besøger f.eks. Rema 1000 og slagteriet. Var der ikke sådan et område, ville lastbilerne have besvær med at komme igennem rundkørslen. I forbindelse med arbejdet er også den nederste del af Kirkegade spærret. Det er for at have plads til mandskabsvogne og til de materialer, der bliver brugt under arbejdet. Ombygningen af rundkørslen blev indledt i lørdags. Om alt går vel, er man færdige midt i næste uge. Herefter vil der i endnu 14 dage være afspærring omkring det overkørbare areal for at give belægningen tid til at hærde. jl