Brønderslev

Toppen ved at være nået

BRØNDERSLEV:Grænsen for hvor meget medlemmerne af Brønderslev Antennelaug vil betale i kontingent er ved at være nået. Det fremførte flere på generalforsamlingen, og bestyrelsen tog det til efterretning. Mogens Bjerg Madsen mener, at når der kommer to nye programmer med, kan der tages to af. Formand Bjarne Jensen henviste til en brugerundersøgelse. Poul Erik Højer: - Kontingent på 4000 kr. er mange penge for specielt pensionister. Og næste år bliver det måske 5000 kr. Et markant flertal godkendte budgettet. Kontingentsatserne bliver 750 kr. for grundpakken, 2420 kr. for mellempakken og 3940 kr. for fuldpakken. Formanden, Bjarne Jensen, sagde, at den store "ulv" til at sluge omkostningerne, er programudbyderne. - Vi ser prisstigninger, som vi kan være nok så uenige i og uforstående over for, sagde Bjarne Jensen. F.eks. er det i år især nye programmer, 6'eren og TV3 Puls. Foruden den normale generelle årlige indeksregulering, er det nok ViaSats programmer, der i år står for stigningerne, modsat i fjor, hvor det især var TV2's programmer, der trak opad. Der er også andre ting, der påvirker udgifterne, idet forstærkerskabene, og dem er der 42 af, skal sikres med relæ. Det koster 60.000 kr. Der skal bruges 218.000 kr. på ombygning af hele nettet i forbindelse med udsendelse af kodefri digital tv. Antennelauget har 5055 medlemmer, hvoraf de 1550 kommer fra de to boligforeninger.