Torben tror på trivsel

Den nye chef for Farstrup Skole går ind for en fælles fælles skolebestyrelse

FARSTRUP:Nu er det alvor for den konstituerede skoleinspektør for kommunens næststørste folkeskole i Farstrup. Søndag og mandag nat stjal tre indbrudstyve adskillige af skolens computere, men Torben Pedersen har en plan. Tirsdag sagde han farvel til sin samarbejdspartner i otte år, Mie Holm, der fortsætter i jobbet som inspektør på Svenstrup Skole, onsdag overtog Torben Pedersen chefstolen, og der bliver han mindst indtil 31. marts næste år, hvor stillingen som inspektør skal besættes fast. - I mine otte år som viceinspektør har Mie og jeg kørt et tæt parløb, og det er en absolut velfungerende skole, jeg nu skal køre videre Langt de fleste, både lærere og elever, møder glade på arbejde hver dag. Skoleinspektøren stammer fra Arden. Efter endt uddannelse på Aalborg Seminarium i 1982 blev han ansat på Læsø Skole, engagerede sig hurtig i fagpolitisk arbejde, og blev formand for landets mindste kreds i Danmarks Lærerforening. - Posten som kredsformand er i høj grad forklaringen på, at jeg følte mig rustet som viceskoleinspektør og nu konstitueret inspektør. Jeg deltog jo i de samme kurser som kredsformanden i eksempelvis Aarhus, selv om der kun var 35 lærere på Læsø. Torben Pedersen fremhæver især kurser i svære samtaler, anden form for medlemspleje , love og regler. I 1995 tiltrådte han som viceskoleinspektør i Farstrup. Pendlede i et halvt år frem og tilbage i weekenden mellem Farstrup og Læsø, indtil hans hustru Vivi og parrets børn, Andreas og Janne, flyttede sydpå. Med den 47-årige ved rorpinden søsætter Farstrup Skole snart en kampagne mod mobning, men skolen bruger det mere positive ord ”trivsel” om indsatsen, og trivsel ligger Torben Pedersen meget på sinde. Foran venter tiltag, der skal sikre et fortsat godt ”psykisk arbejdsmiljø”, elevrødderne skal på kursus i ”den demokratiske proces”, og selvstyrende lærerteams med større ansvar ser dagens lys næste år. - Trivsel er alfa omega for både lærere og elever, siger den nytiltrådte skoleinspektør. Om få uger udløber høringsprocessen om antallet af skolebestyrelser, som byrådets Venstre-flertal foreslår nedskåret til to mod nu fire, når skolerne i Nibe/Bislev, Farstrup/Sebber fra august næste år hver får en fælles leder. - Måske får jeg tæsk. Men jeg mener faktisk, at det er ti gavn, også for de små skoler, med fælles skolebestyrelser, fælles pædagogiske råd, samarbejdsudvalg og elevråd. - Også i tilfældet Sebber og Farstrup er det vigtigt med et fælles værdigrundlag, og både Seber Skole i Valsted og Farstrup Skole har meget at give hinanden. En opdeling vil være upraktisk, og gavner efter min mening ikke de mindste skolers chance for at overleve, tværtimod. Torben Pedersen beklager dybt tyveriet af 17 computerere nætterne til søndag og mandag. Det er anden gang på blot 10 måneder, at måske stedkendte stjæler edb.udstyr, og denne gang sågar 12 af skolens nyeste PCere. - Det gør vi nu noget ved. Vi har netop strammet sikkerheden, og maler nu alle computere over med tydelig maling, så de bliver sværere at omsætte. Det sker som led i den kommende emneuge.