Tornby-beboere kæmper videre

Ekspropriationskommission orienteret af såvel Vejdirektorat som lokale

TORNBY:Et fyldt forsamlingshus på en torsdag formiddag vidner om, at der er tale om et ganske særligt møde. Selvom man kan sige, at Vejdirektoratet har trukket en temmelig gammel traver af stald, da man igen har indbudt ekspropriationskommissionen til endnu en besigtigelsesforretning i forbindelse med direktoratets planer om at sløjfe de to overkørsler ved Houen og ved Gl. Skolevej, oprette en ny vej, der skal forbinde Gl. Skolevej med N.A. Jensensvej og lave en sikret stiovergang ved selve Tornby Station. Da der er tale om en næsten ny ekspropriationskommission kan en sådan besigtigelse være helt på sin plads. Men inden selve besigtigelsen på stederne ved banen, gør Vejdirektoratets ingeniør Carl Dixen Pedersen rede for forløbet af den mangeårige sag, ligesom han på grundig vis beskriver, hvorfor man har fundet frem til at løse det sikkerhedsmæssige omkring overkørslerne på den måde. Da der så bliver åbnet for spørgsmål og kommentarer fra salen, bliver såvel kommission som ingeniør vist klar over, at modstanden mod Vejdirektoratets plan fortsat er massiv i Tornby og i Hirtshals Kommune. - Hvis det her handler om sikkerhed, er jeg overbevist om, I ikke ville have ventet i ti år på at sikre vorers overkørsel, siger talsmanden for beboerne på Gl. Skolevej Bent Munch Jensen. Direkte til den nye ekspropriationskommission: - Jeres kolleger har forkastet de seneste to besigtigelsesforretninger, hvor kommissionens konklusion blev "Der kunne gennemføres en løsning, hvor sikkerheden ikke var ringere, og som ikke medførte urimelige ekstraomkostninger set i forhold til en formindskelse af generne for det pågældende bysamfund, herunder navnlig for beboerne øst for banen." Vi kommer sådan set ikke med noget nyt, men vi fortæller gerne hvad, vi undres over og hvorfor, siger Bent Munch Jensen. Også politikere og embedsmænd fra Hirtshals Kommune markerer deres uforståenhed overfor direktoratets stædighed. - Vi fastholder ekspropriationskommissionens afgørelse fra 1998, tordner formand for teknik- og miljøudvalget Mogens Bjerre (S) og han bakkes op af andre udvalgsmedlemmer. Jørgen Jensen mener sågar, at hele affæren nu ligner en ren magtdemonstration fra Vejdirektoratets side. En ting bliver slået fast, inden ekspropriationskommissionen tager ud for at besigtige overkørslerne, og det er, at man lokalt er hamrende uenig med Vejdirektoratet i, hvordan man bedst løser de sikkerhedsmæssige forhold ved banen i Tornby.