Aalborg

Tornby e blevet populær

{ Mens flere mindre byer i kommunen er truet af dårligere kollektiv trafik, forretningslukninger og flere saneringsmodne huse, står Tornby mellem Hjørring og Hirtshals i en anden situation. Der er ingen tomme huse, og indenfor de seneste fem år er der solgt 28 grunde og 16 andelsboliger, ligesom der er planer om at udstykke yderligere 60 grunde. Når tilflyttere vælger Tornby, spiller de trafikale forhold en væsentlig rolle. - Vi har forældre på skolen, som er flyttet hertil fra Aalborg, og man kan komme til Aalborg på godt en halv time, og så har vi også toget. Det tænker vi måske ikke så meget på i det daglige, men det betyder meget for de unge, som går i skole i Hjørring, siger skoleleder Pernille Daarbak.