Torres vil være CO2-neutral

Stort spansk projekt skal mindste miljøbelastningen

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

De udendørs tanke er dyre at køle ned i den stærke sommervarme. Derfor skal de isoleres.

Miguel Torres er stærkt optaget af de ændringer, der sker med klimaet i øjeblikket. Sammen med mange andre vinproducenter mener han, at noget bør gøres, hvis det er muligt. Torres er et kæmpe firma med hovedkvarter i Villafranca syd for Barcelona i Spanien. Området hedder Katalonien, og det er her, han har de fleste vinmarker. Alene på hovedvineriet fremstilles over 17 mio. flasker om året. Han har også vinerier i Rioja og Priorat, andre distrikter i Spanien, og i Chile. Han er desuden impliceret i projekter andre stede i verden. Han har overskuddet, både mentalt og økonomisk, til at realisere nogle af de tanker, han gør sig for at formindske specielt udslippet af CO2. Han har netop forstærket en tidligere plan, så nu er målet, at Torres skal være både energi- og CO2-neutral i løbet af den næste halve snes år. Det betyder, at al CO2, der dannes i forbindelse med gæring, skal opsamles. Der eksperimenteres i øjeblikket med, hvordan den kan omdannes til stoffer, som ikke er skadelige, og som ikke sendes ud i atmosfæren. Bindingen af CO2 skal ske som en naturlig proces, hvor planter via fotosyntese omdanner den skadelige luftart til ilt og faste stoffer. Den proces er allerede i gang som forsøg, men også som en naturlig del af virksomhedens drift. Vinstokkenes blade gør deres store del. Men det slår ikke til. Derfor har Torres taget initiativ til genplantning af skov, der gennem tiden er blevet ødelagt. Han mener, at man jorden over skal plante millioner af hektar til med træer. Det skal ske kontrolleret, så man ikke dæmper den udstråling af solenergi, som sker ved reflektion på bestemte landområder. Han har tænkt sig at give et tilskud på fem mio. euro til den type projekter. Hjemme på ejendommen i Villafranca er man netop blevet færdig med en omfattende udvidelse og modernisering. Blandt andet er der etableret et kæmpe underjordisk tankanlæg, hvor det er muligt at kontrollere tankenes temperatur på en langt mere økonomisk måde end dem, der står udendørs. De udendørs tanke skal der også gøres noget ved, så de ikke konstant skal temperaturreguleres med stort energiforbrug. Det bedste er at isolere dem, så det arbejde går snart i gang. Taget på den nye kælder er forsynet med 12.000 kvadratmeter solceller. Med dem dækkes 11 procent af strømforbruget i den ny kælder. I det kommende år vil der blive opstillet endnu flere solpaneler, som skal dække yderligere 15 procent af forbruget. Torres har i mange år brug solfangere til opvarmning af vand til brug i kældrene. Man er nu oppe på at dække 70 procent af forbruget. Brændstof til køreøjerne er også krævende for miljøet. Her er planen, at 125 firmabiler i Spanien løbende skal udskiftes til hybridbiler, der vil kunne køre på andre brændstoffer end de traditionelle. Lastbilerne skal forsynes med biodiesel, når skattereglerne gør det muligt. Vandmangel er et andet af de store problemer, klimaændringerne medfører. Nedbøren i middelhavsområdet er faldet markant, og det frygtes, at den udvikling fortsætter. Derfor genbruges så meget vand, som muligt. I øjeblikket er det 25 procent. Den andel skal op på 40 procent. Samtidig skal der bygges store regnvandsbassiner, hvor nedbør kan opsamles i den våde periode, så det kan anvedes til vanding. I første omgang skal reservoiret kunne rumme fire millioner liter. Den slags anlæg er kendte mange andre steder i verden, blandt andet i Chile. Den samlede plan er estimeret til at vare omkring 10 år. Mange af den slags projekter er i gang rundt om på jorden, men ikke mange er i den skala, som Miguel Torres har lagt op til. Miljøbevidstheden bliver også et salgsparameter i fremtiden. Det er mange overbeviste om. Når vi besøger producenter rundt om i verden, taler mange nu om deres anstrengelser på området, så de kan lave et ægte grønt regnskab. Den slags kommer vi til at høre meget mere om de kommende år.