Torskedumt af parlament

I endnu et anfald af tvangsiver har et flertal i EU-Parlamentet vedtaget, at mindst 30 procent af en bestyrelse skal være kvinder i 2015, og at mindst 40 procent af en bestyrelse skal være kvinder i 2020.

Pia Adelsteen

Pia Adelsteen

Det er for mig at se komplet vanvittigt. Jeg har intet imod kvinder i bestyrelser, men kvoter er altså for torsk og ikke for kvinder. Hvis man ønsker flere kvinder i bestyrelser, så er der andre veje at gå. Ud over det åbenlyst kønsdiskriminerende i kønskvoter er der også det store problem, at de velkvalificerede kvinder, der har en bestyrelsespost, automatisk vil få skudt i skoene, at "du har kun den post, fordi du er kvinde". Det er sådan, at EU-Parlamentet ikke selv kan fremsætte lovforslag, men EU-Parlamentets vedtagelse lægger pres på EU-Kommissionen for at fremsætte et direktiv om kønskvoter. Så EU-Parlamentets beslutning er et stort skridt på vejen mod kønskvoter, og det er jo ikke kun i Bruxelles eller Strasbourg, eller hvor EU-Parlamentet nu befinder sig, at holdningen om tvangskvoter findes. For eksempel har S og SF jo foreslået, at alle børsnoterede danske virksomheder skal have mindst 40 pct. kvinder i bestyrelserne i 2014, ellers skal de tvangsopløses. Det med tvangsopløsningen har de dog vistnok trukket tilbage, men holdningen om tvangskvoter har S og SF. Reel ligestilling er, at mænd og kvinder har samme muligheder og samme valgmuligheder. Således skal mænd og kvinder have samme muligheder for at nå til tops i det private erhvervsliv, hvis de har evnerne til det. Men de skal også have samme valgmuligheder for at arbejde deltid og så gå hjemme med børnene, hvis mor eller far ønsker det. Det skal politikerne ikke blande sig i.