EMNER

Torskedumt forlig

Hverken erhvervsfiskere eller lystfiskere har godt at sige om EU-forliget på fiskeriområdet. Landsforbundet Danske lystfiskere hæfter især ved aftalerne om torskefiskeriet. - Forliget lever på intet området overhovedet op til de påståede intensioner om at sikre en genopretning af torskebestanden, understreger formand for landsforbundet, Bjørn Larsen, der tidligere på forbundets vegne har utrykt bekymring for, at Danmark i al for høj grad lader sig styre af EU. De kvoter, man er endt med, ligger langt over, hvad biologerne har anbefalet, og især det forhold, at der ikke er sket en begrænsning af torskefiskeriet i indre danske farvande, bekymrer. Allerede for et år siden sendte forbundet en opfordring til Fiskeridirektoratet om at reducere torskefiskeriet i de indre danske farvande. Man kunne på fiskerinoteringerne se, at der blev landet meget store landinger af torsk for indre farvande, og da det blev forår var torskene fisket helt i bund, et forhold Sverige er meget opmærksom på, tilføjer Bjørn Larsen, der så sent som i november skrev til fødevareminister Mariann Fisher Boel og udtrykte bekymring for torskene. Men det hjalp ikke. - Man har med forliget i EU omhyggeligt placeret sig mellem to stole. Man har ikke sikret en genopretning af bestandene, men har derimod gjort livet surt for en del af erhvervsfiskerne. Man har omhyggeligt undladt at tage fat på en effektiv reduktion af fiskeriflåden, og hensynet til det mindre og mere bæredygtige erhvervsfiskeri er helt blevet glemt, tilføjer landsforbunds-formanden. - Der er ikke torsk ret længe, når de store og meget effektive nordsøkuttere slippes løs i de indre danske farvande. EU-forliget er for lidt og for sent og ude af trit med virkeligheden. Der bør efter vores mening en dialog igang med Sverige og Tyskland, som gik imod forliget for at få lavet særordninger og trawlfrie områder i de indre farvande, hvis de danske torsk skal have en chance, understreger Bjørn Larsen, som ufortrødent kæmper videre for fisk og fiskere.