Torv og vikingehus

En renovering af hovedvejen gennem byen står på ønskesedlen i Sjørring. Arkivfoto
EMNER 9. marts 2007 05:00

Godt et halvt hundrede til møde i Sjørring om Realdania-projektet SJØRRING: En renovering af landevejen gennem Sjørring. Og videreudvikling af byens grønne område, Fælleden, måske med opførelse af et langhus i vikingestil. Det er to af de mulige projekter, som Sjørring gerne vil satse på, når byen - i lighed med formentlig de fleste andre landsbysamfund i Thy - byder ind med idéer til, hvordan man kan bruge millionerne fra bl.a. fonden Realdania til udvikling af landsbyer og landdistrikter i Thisted Kommune. Smallere kørebane Onsdag aften var Sjørring Idræts- og Kulturcenter ramme om et af de otte borgermøder, som Thisted Kommune i disse måneder holder rundt omkring i Thy for at orientere om Realdania-projektet. Godt et halvt hundrede deltog i dette møde, der ud over Sjørring også satte fokus på Thorsted, Vilsund, Sundby, Skjoldborg, Stagstrup og Vang-Tvorup. - Vi vil gerne have saneret hovedvejen gennem byen, så kørebanen blev smallere, og der kunne laves noget torveagtigt, fortæller en af deltagerne i mødet, tidligere skoleinspektør Arne Clausen. Forbindelse ad gangbro - Det ville også være fint med en gangbro over vejen og jernbanen, der kunne binde de to dele af byen sammen. Fælleden - det grønne område bag skolen og idræts- og kulturcentret, som blev indviet for nogle år siden - er et andet fokusområde. Området kunne med fordel udbygges med en legeplads, ligesom der er brug for belysning, så man også kan færdes i den mørke tid af døgnet, påpeger Arne Clausen. Men ikke mindst kunne Sjørring-folkene godt tænke sig et hus på Fælleden, der kunne bruges af både cykelturister, lejrskoler og spejdere: - Måske i form af et langhus fra vikingetiden, inspireret af Sjørrings historie, fortæller Jørgen Poulsen, der er kasserer i Sjørring Håndværker- og Borgerforening. Fortsat udvikling Med støtte fra både Thisted Kommune og den statslige Lokale- og Anlægsfonden har Sjørring netop gennemført en udvidelse af Sjørring Hallen til det idræts- og kulturcenter, som var ramme om onsdagens møde. - Vi er godt med i Sjørring, men der er brug for fortsat udvikling, siger Jørgen Poulsen. Han lægger vægt på, at Sjørring har et godt og bredt foreningsliv, og dermed er der mange gode kræfter at trække på, når lokalsamfundet skal udvikles. Alle interesserede - også fra nabolandsbyerne - er velkomne til at give deres besyv med, når Sjørring Håndværker- og Borgerforening inviterer til et nyt møde om udviklingsmulighederne, set i forhold til Realdania-projektet. Det foregår i idræts- og kulturcentret onsdag den 21. marts. @Byli.9.special.bund:Af Morten Kyndby Holm morten.kyndby.holm@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...