Nørager

Torvebump ændres efter klager

} ANLÆG: Nørager Kommune vil snarest muligt ændre op- og nedkørslerne til torvearealet i Haverslev midtby. Det sker, efter at teknisk forvaltning har modtaget adskillige klager fra borgere. De føler sig alle generet af støj og rystelser, når biler passerer torvearealet i Jyllandsgade ud for kirkegården, specielt beboerne i ejendommen Jyllandsgade 18 som nærmeste naboer. Op- og nedkørslerne til torvearealet er udført i belægningssten i lighed med de sten, der udgør det store torveareal. Disse rampesten fjernes nu og erstattes af en asfaltbelægning, der får en for bilister meget brugervenlig udformning med uhindret passage ved 40 kilometer i timen.