EMNER

Torvet i Bælum renoveres nu

Uheldig licitation skal ikke bremse projektet yderligere

BÆLUM:Efter mange års venten kan borgerne i Bælum nu se frem til at få torvet renoveret inden for allernærmeste fremtid. En licitation i sidste uge faldt ellers ikke så heldig ud, at realiseringen så ud til at ligge lige for. Men så gik Skørping Kommunes vejingeniør, Arne Holm-Hansen, i tænkeboks sammen med formanden for teknisk udvalg, Henrik Christensen (S), og en rask beslutning blev taget i samarbejde med borgmesteren: - Nu sætter vi det simpelt hen i gang. Når vores vejfolk er færdige med at renovere fortove i Solbjerg om et par uger, kommer de til Bælum og går i gang. Vejformand Torben Jellesen har lovet at tage et møde med Søren Jørgensen fra den lokale initiativgruppe, så vi får nogle af de oprindelige ideer ført ud i livet så vidt muligt, fortæller Henrik Christensen. Licitationen blev dels alt for dyr, dels var der fejl i det materiale, konsulentfirmaet Carl Bro havde sendt til tilbudsgiverne på kommunens vegne. - Vi har kun 455.000 kr. til projektet, som jo har været længe undervejs. Men selv om vi havde taget det laveste af de tre bud på anlægsentreprisen, var vi alligevel langt over budgetbeløbet. Det var nemlig på 582.000 kr., forklarer Arne Holm-Hansen. Så var der desuden den hage ved det laveste bud, at firmaet ikke havde afleveret den påkrævede tro og love-erklæring om sin eventuelle gæld til det offentlige. - Carl Bro glemte at vedlægge skemaet, og det var en fejl. Men på den anden side skulle entreprenørerne selv kontrollere, at de havde fået alt materialet. De to andre firmaer havde indsendt erklæringen og havde selv skaffet standardskemaet, fortæller Arne Holm-Hansen. Så kunne kommunen enten have taget det næstlaveste bud - eller gøre, som man nu har gjort: Annullere licitationen på anlægsentreprisen og i stedet sætte kommunens egne medarbejdere til at gennemføre det, der nu er penge til. Til gengæld valgte man at tage imod det laveste af de to bud på el-entreprisen, på 56.000 kr.