Tosprogede skal uddannes bedre

AALBORG:15 millioner kroner. Med det beløb blev Aalborg Ungdomsskole topscorer, da Det Obelske Familiefond delte legater for i alt 26,7 millioner kroner ud. De mange penge til ungdomsskolen i Aalborg skal bruges til projektet "Uddannelsesløft", der skal højne uddannelsesniveauet for især tosprogede unge. Mange af dem halter nemlig bagefter, når det gælder uddannelse. Således viser undersøgelser på landsplan, at næsten hver anden tosproget elev forlader folkeskolen uden de faglige forudsætninger for at tage fat på en ungdomsuddannelse. Frafaldet på erhvervsuddannelserne er dobbelt så stort for unge med anden etnisk baggrund som for unge med dansk baggrund. Mange lærere i folkeskolen, på erhvervsskoler og på gymnasier siger desuden, at de ikke føler sig rustet til arbejdet med de tosprogede. Lokalt viser tallene, at de tosprogede elever udgør 10 procent af eleverne i Aalborgs folkeskoler, men kun fire procent på gymnasierne i byen. Problemerne risikerer at vokse betydeligt, da antallet af 16-24 årige efterkommere af indvandrere og flygtninge om 15 år vil være tre gange så højt som nu. Vi bringer den samlede liste over modtagere fra fonden en af de nærmeste dage.