Totalkunstpåvej til Ødekirken

10, der skal finde sted i den nedlagte kirke ved Buderupholm

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

To kunstnere skal kombinere hver deres medier i Buderup Ødekirke. Tilskueren bliver en del af værket. Foto: Torben Hansen

En nedlagt kirke, et fyrtårn og en renæssancebygning. Umiddelbart er det ikke indlysende, at de tre elementer har noget med hinanden at gøre. Men det får de. De tre elementer indgår under overskriften, skjulte steder, ja undskyld Hidden Places, i et storstilet kunstprojekt, som Statens Kunstråd støtter med to af de gode danske millioner kroner. Regionen er også med, det samme er de 11 nordjyske kommuner. Blandt andet altså også Rebild kommune. Og her kommer ødekirken ind i billedet. Buderup Ødekirke. For her er det meningen, at hende med laserstrålen på Vestkysten, ja Elle-Mie Ejdrup Hansen og nordmanden Lars Strandh sammen skal, som det hedder i projektet skabe et af tre ”site-specifikke og publikuminvolverende udstillingsprojekter”. Stort budget Med i styregruppen for det store nordjyske projekt er Rebilds kulturkonsulent, Arne Arrildsen. Det samlede budget er på 7,5 million kroner og projektet starter i skolernes efterårsferie til oktober og skal forløbe året ud. Foruden de tre Hidden Places indgår de store museer og udstillingssteder i projektet, som betegnes som en billedkunstfestival under navnet Port 20:10. - Port kan jo både betyde en indgang, men også en havn på engelsk, forklarer Arne Arrildsen. Det er Kunstrådet, der har opfordret kommunerne til at komme med projekter, og det er første gang nogensinde rådet tildeler et så stort beløb til et projekt uden for København. Hver af de tre udstillinger, i den øde kirke, fyrtårnet ved en gammel tyskerbunker og den hollandsk inspirerede renæssancebygning ved Thisted, er tænkt som resultatet af to kunstneres samarbejde. Kunstnere med hver deres medier og forskellige kunstneriske greb. Det skal resultere i en udstilling med totalinstallatorisk præg af de fysiske omgivelser og inddragelse af beskuerne i selve værket. Omgivelserne sikrer at udstillingerne kommer til at fungere som porte mellem fortid og nutid.