Lokalpolitik

Tour de kro og forsamlingshus

Strukturkommissionens rapport til debat i lokalsamfundene fra næste måned

SINDAL:Nu får alle Sindal Kommunes borgere muligheden for at give deres besyv med i forhold til de meget omtalte kommunesammenlægninger, der i den kommende tid skal drøftes syv, forskellige steder i kommunen. Tidligere i februar blev der ganske vist holdt et møde på Sindal Hotel, hvor meningerne kunne bryde mellem lokalpolitikere og befolkning - og politikerne imellem - men nu er tiden kommet til at føre debatten ud i lokalsamfundene. - Det vi skal, er jo at finde ud af, hvilke opgaver vi synes kommunerne skal løse - hvilken model vi ønsker, forklarer borgmester Søren Risager (V). Det svar skal Indenrigsministeriet have i hænde inde 7. april, men selv om det i første omgang formelt drejer sig om at give sin mening til kende om de offentlige opgavefordeling mellem stat, amter og kommuner. - Men omvendt er det selvfølgelig svært ikke at tænke i streger, hvis en beslutning træffes allerede inden sommerferien. Derfor er jeg også glad for, at vi er igang med de forberedelser, siger borgmesteren og henviser til drøftelserne mellem Hjørring, Sindal og Hirtshals kommuner. Trods mødet tidligere på måneden, er der også planlagt debat i Sindal. - Nu er det kommunen, der står som indbyder, og så holder vi hellere et møde for meget end et for lidt, siger Søren Risager. De tre grupper Møderne skal indledes med, at kommunaldirektør Jens Peter Møller gennemgår Strukturkommissionens anbefalinger - ikke helt ned i detaljen, for der er tale om 1600 sider - hvorefter de tre politiske grupperinger i kommunalbestyrelsen, Venstre, Socialdemokraterne og Borgerlisten, kommer med indlæg inden diskussions- og spørgelysten kan brede sig. Der lægges ud Astrup Forsamlingshus 3. marts, hvorefter Ugilt Forsamlingshus gæstes 9. marts. Dagen efter indtages Hørmested Forsamlingshus, mens der holdes møde i Sindal 23. marts. Gemakkerne på Tolne Kro er reserveret 25. marts, mens det samme er tilfældet i Lendum Forsamlingshus 31. marts, mens der rundes af på Mosbjerg Kro 1. april.