Tour de Sindal Kommune 2002 er slut

Masser af bud på visioner til kommuneplanen for Sindal Kommune - både lokalt og generelt

Lokalpolitik 10. september 2002 08:00

SINDAL: Der har været besøg i de fleste krinkelkroge af det kommuanle landkort, og alle borgere, som har haft lyst, har haft chancen, når det gjaldt om at give sit besyv med til den fremtidige udvikling af Sindal Kommune. Under overskriften Åbent Forsamlingshus har politikere og embedsmænd turneret kommunen rundt for at møde borgerne ved en række møder, og der har de fået ideer og inspiration til revisionen af kommuneplanen. Livsnerven Der er både blevet luftet konkrete forslag og ønsker, men mange har også givet deres mening til kende på et mere generelt plan, når det gælder visionerne for det lokalsamfund, man bor i. Blandt andet har trafiksikkerhed i form af eksempelvis cykelstier og fartdæmpende foranstaltninger høj prioritet, ligesom det rundt omkring er blevet påpeget, at det er vigtigt med et mangfoldigt udbud af boliger, som tager hensyn til alle aldersgrupper. "Dette er specielt kommet til udtryk gennem efterspørgsel på senior- eller ældreboliger i form af andelsboliger eller lignende. Sindal Kommune er ved at lave et forslag til en lokalplan, der netop skal give mulighed for at opføre private andelsboliger i en af kommunens landsbyer", konkluderer kommunens planlægningssekretariat blandt andet. Rundt omkring ved møderne blev skolen i øvrigt nævnt som lokalsamfundets livsnerve, da det ikke bare er et samlingspunkt, men også et vigtigt parameter i forbindelse med, at børnefamilier vil bosætte sig de pågældende steder. Offentlig høring Markedsføringen af kommunen blev ligeledes berørt, og flere steder blev det nævnt, at der skal slåes mere på tromme for Sindal Kommunes naturrigdom samt den centrale beliggenhed tæt på byer og kyster. De mange kommentarer fra møderne bliver nu samlet, og sammen med kommunalbestyrelsens visioner for kommunens fremtid, udgør de et væsentligt element i den kommende revision af kommuneplanen. Processen med at revidere kommuneplanen kommer igen tæt på borgerne i efteråret, hvor kommunen udsender et forslag til planstrategi i offentlig høring. I planstrategien kan kommunens indbyggere se, hvad der er, politikerne vil fokusere på. tn

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...