Tove og Bente finder vej

Biblioteket, stadsarkivet og museet samarbejder om at opklare vejnavne i Aalborg Kommune

AALBORG:Bibliotekar Tove Michelsen fra Det Nordjyske Landsbibliotek brænder efter at vide, hvorfor Barbaraskvej i Vildmosen hedder, som den hedder. - Der går en skrøne om, at vejen hedder sådan, fordi en besøgende på egnen mente det lå så langt ude, at det var helt barbarisk. Men jeg ved ikke om det passer. Barabaskvej er blot en af de mange veje, som Tove Michelsen endnu mangler at finde en officiel forklaring på. I Aalborg Kommune er der ialt cirka 3000 vejnavne, og bibliotekaren fra det lokalhistoriske arkiv har foreløbig fundet en plausibel forklaring på 800 af dem. Efterhånden som Tove Michelsen får fundet ud af, hvorfor vejene hedder, som de hedder, bliver de skrevet ind i bibliotekets elektroniske Aalborgleksikon, som alle med adgang til internettet kan bladre i. Leksikonet med forklaringerne på vejnavnene hører til blandt de mest besøgte på bibliotekets hjemmeside. Sidste år var der ikke færre end 7000 nysgerrige inde for at kigge. Leksikonet åbnede for to år siden inspireret af lignende elektroniske opslagsværker i andre danske byer. Blandt andet i Århus. Siden har Tove Michelsen gransket i gamle dokumenter og by- og sognerådsprotokoller, når der er en ledig stund. De gamle protokoller finder bibliotekaren på stadsarkivet, som hun har et tæt samarbejde med i bestræbelserne på at finde de officielle, korrekte forklaringer på de mange vejnavne. - Skrønerne om vejnavnene er som regel meget sjove og spændende. Men de oplysninger, vi bringer videre i leksikonet, er vi nødt til at have bekræftet gennem officielle dokumenter. Ellers er vi i hvert fald nødt til at gøre tydeligt opmærksom på, at der er tale om en historie. Gamle avisartikler indgår også i efterforskningen. Men heller ikke de bliver taget for gode varer som videnskabelig dokumentation. En del vejnavnes oprindelse bliver det meget svært at få bekræftet gennem gamle protokoller. En del af papirerne på vejnavnene i Hasseris gik tabt ved en brand for en del år siden, og det samme skete med nogle af de gamle dokumenter, da synagogen i Aalborg brændte i 1945. Udgangspunktet for efterforskningen er gaderne i Aalborg midtby, hvoraf nogle stammer helt tilbage fra middelalderen. Historisk museum kan endda supplere nogle af beretningerne i leksikonet med oplysninger, der er endnu ældre. Museet har et ganske godt overblik over, hvad der skjuler sig under brostenene, og det kan altså også læses i det elektroniske opslagsværk. Men ellers foregår jagten på oprindelsen til vejnavnene sådan lidt "con amore", som det hedder i fagsproget. Altså lidt efter lyst, nysgerrighed og forespørgsler. - Alt det, vi lægger ind i leksikonet, er jo egentlig kendt viden. Det vi gør, er egentlig blot at samle det, konstaterer Tove Michelsen, som også gerne vil bevæge sig ud i navnemysterierne i kommunens yderkroge.. Den store interesse for at bladre i leksikonet kommer ikke som den store overraskelse for Bente Jensen fra stadsarkivet. - Vejnavne er jo en del af folks identitet, og mange får en aha-oplevelse ved at finde ud af, hvorfor den vej, som de bor på, hedder som den hedder. Jeg tror, at den nære lokalhistorie altid vil have folks interesse. Leksikonet betyder også, at fru Jensen synes, der er noget hun kan bruge internettet til. Blandt de mange andre, der flittigt benytter leksikonet, er også skoleelever, som i undervisningen skal lære deres lokalområde at kende. Wild West opklaret Der er kun afsat et par timer ugentlig til Tove Michelsens efterforskningsarbejde, som hun oplever som noget af det mest spændende i sit bibliotekarjob. Men med jævne mellemrum er der studerende i praktik både på biblioteket og i stadsarkivet, og det er noget, der rykker på leksikonet. Så ryger der rask væk yderligere en halv snes vejnavne ind i værket. - Desværre må vi somme tider give fortab over for et vejnavn, selv om det ærgrer mig, smiler Tove Michelsen. Nogle af vejnavnene er lige til at gå til. Det er de veje, der ligger i kvarterer, hvor vejene er navngivet efter et bestemt tema. For eksempel komponister, danske øer, blomster og søhelte. Andre vejnavne har en lang historisk forklaring. En tredje type vejnavne er de mere spøjse såsom Barbaraskvej i Vildmosen og Wild Westvej i Vodskov. Sidstnævnte vejnavn har hidtil været en gåde for Tove Michelsen. Men efter en artikel i NORDJYSKE Stiftstidende for en lille måneds tid siden om navngivning af veje er hun sandsynligvis kommet opklaringen et lille skridt nærmere. Artiklen førte til en henvendelse fra læser, hvis 87-årige mor mindedes, hvordan vejnavnet blev til. Oprindeligt var Wild Westvej angiveligt blot en hullet markvej, da de første huse blev bygget der sidst i 1950'erne. Spøgefugle havde derfor opsat et skilt, hvorpå der stod "WildWestvej". En af de lokale aviser bragte - ifølge den 87-åriges hukommelse - et billede af skiltet med en cowboy til hest, hvorefter vejen i folkemunde blev døbt Wild Westvej. Det daværende sogneråd syntes ikke, der var nogen grund til at ændre folkets ønske. Derfor blev navnet gjort officielt. - Jeg er fantastisk glad for denne beretning. Jeg vil nu undersøges, om den kan bekræftes i de gamle protokoller eller på anden vis, så vi kan få den i leksikonet, siger Tove Michelsen. Debat om Siemens Kaj På det sidste har der været en del debat om det rimelige i at kalde en vej i Lindholm Siemens Kaj efter den virksomhed, der ligger på vejen. Så vidt Tove Michelsen har kunet finde ud af, er det kun en gang tidligere sket, at en vej i Aalborg er blevet opkaldt efter en nytilflyttet virksomhed eller et nyt produkt. Det skete, da det hedengangne bryggerie Urban lancerede en ny pilsner. Kort efter var der en vej, som blev døbt Parkvej. Med yderligere 2200 vejnavne har hun så rigeligt at give sig i kast med. Der er til flere års arbejde endnu, før leksikonet over Aalborg Kommunes gade- og vejnavne er komplet. Når de er færdige med at kortlægge alle vejnavne, er det planen at tage fat på bygninger og skulpturer rundt om i kommunen. Tove Michelsen og Bente Jensen er sikre på, at de begge er pensionerede, inden leksikonet er gjort helt færdigt. PS: Forresten er der en Tovesvej i Vejgaard. Men der er ingen Bentesvej i Aalborg Kommune....endnu.