Tyverier

Tovholdere fik ny inspiration

Ældre hjælper Ældres afdeling i Hirtshals, som er en afdeling under Ældremobiliseringen, havde forleden nviteret til inspirationsdag.

Tidligere stationsleder i Hirtshals, Henning Ildal, holdt et spændende foredrag ved Ældre hjælper Ældres inspirationsdag.Foto: Bent Bach

Tidligere stationsleder i Hirtshals, Henning Ildal, holdt et spændende foredrag ved Ældre hjælper Ældres inspirationsdag.Foto: Bent Bach

Der mødte folk fra Bindslev, Horne, Hjørring og Hirtshals op, i alt 30 interesserede personer samt konsulent Elin Bak og distriktsudvalgsformand Eddy Marrup fra Ældremobiliseringen. TrygFonden var sponsor ved arrangementet. Dagen startede med kaffe og velkomst ved Maja Frederiksen og det næste punkt stod politiet for ved Henning Ildal, som har været stationsleder i Hirtshals, men nu tilknyttet politiet i Hjørring, for. Han fortalte lidt om sig selv og sin tid i Grønland, hvor han også viste billeder fra. Normalt afgår man i politiet ved 63. år, men på grund af personalemangel og fordi han følte, det var for tidligt at stoppe, fik han lov til at blive til hans 65. år og det var en erfaren og meget underholdende mand, der gav gode råd og besvarede spørgsmål. Han kom rundt om tricktyverier, hjemmerøverier, lomme- og tasketyverier og nabohjælp. Statistikken viser, at det er meget sjældent, at ældre er udsat for vold, men derimod er der ældre, der bliver udsat for tricktyverier. Det kan være en person, der ringer på din dør og beder om et glas vand eller måske gerne vil låne en telefon, hvorefter han så stjæler det han kan komme til i et ubevogtet øjeblik. Lomme- og tasketyve er heller ikke ualmindeligt, men rådet fra Henning var, at man ikke skal gå i lag med tyven, men lade ham løbe med tasken. Han informerede og vejledte med eksempler fra sine mange år ved politiet, om at være forsigtig, gå over på det andet fortov, hvis man bliver utryg og huske at bede om legitimation, hvis nogen vil ind i dit hjem og ellers bruge sin sunde fornuft. Opbevar altid din tegnebog gerne i en inderlomme og skærm med hånden, så ingen kan se, hvad du taster, når du bruger dit dankort. Husk at lade være med at have koden i din tegnebog! Nabohjælp er en meget god ting - hvis man er hjemmefra nogle dage, er det fint, at naboen holder øje med din bolig, tømmer postkasse og kommer skrald i affaldssækken. Få installeret lys, der tænder og slukker forskellige steder i din bolig og sørg for, at dørlåse er gode og solide. Der var mange spørgsmål undervejs, som Henning besvarede klogt og muntert og kunne konkludere, at frygten og utrygheden måske er det største problem for de ældre. - Det var en rigtig god dag med alvor og sjov som ældrehjælperne kan have glæde af selv, men også formidle det videre til de ældre, de besøger og hjælper, fortæller Eddy Marrup fra Hallund.