Velgørenhed

Tradition holdes i hævd

Byens avis opfordrede til indsamling - det gør vi gerne igen

Hvis klokkerne fra lanternen i domkirkens tårn skal blive ved med at lyde ud over byens tage, skal der sættes ind mod rusten. Netop klokkespillet har tradition for, at borgerne giver en skærv - så det er der også mulighed for denne gang. Menighedsrådet har åbnet en konto for indbetaling, hvis man vil vise godt borgersind.

Hvis klokkerne fra lanternen i domkirkens tårn skal blive ved med at lyde ud over byens tage, skal der sættes ind mod rusten. Netop klokkespillet har tradition for, at borgerne giver en skærv - så det er der også mulighed for denne gang. Menighedsrådet har åbnet en konto for indbetaling, hvis man vil vise godt borgersind.

AALBORG:Det lod sig gøre første gang i 1934 og anden gang i 1970! Tredje gang bør det vel være en tradition: At Aalborgs borgere viser velvilligt borgersind og skillinger sammen for at være med til at bevare det fornemme klokkespil i Budolfi Kirkes tårn, som skal renoveres for halvanden million, hvis det skal blive ved med at klinge ud over byen. I den gode sags tjeneste er indsamlingen hermed skudt i gang - sådan som det faktisk skete de forrige gange på foranledning af byens avis, Aalborg Stiftstidende, og sådan som arven hermed er taget op af NORDJYSKE med opfordring til avisens læsere om at slutte op om en indsamling. I 1934 strømmede borgere ind på avisens kontor på Nytorv og i bladets daværende kiosk på Vesterbro med tilsagn om bidrag og med rede penge, men siden er måder unægteligt ændret, og nu kan, som bekendt, pengeoverførsler ske uden den slags særlig ulejlighed. Derfor er der heller ikke - som i 1934 - nedsat en særlig komité, som står for indsamlingen. På NORDJYSKES opfordring har Budolfi Sogns Menighedsråd oprettet en konto i Spar Nord til det smukke formål - og hertil kan man give sit bidrag, stort eller lille nøjagtig som ved de to foregående lejligheder. Mens indsamlingen i 1934 i løbet af kun et par måneder skaffede hele udgiften til klokkespillets 18 klokker, nemlig godt 25.000 kr. og mens der i 1970 blev samlet 250.000 kr., hvilket svarede til godt halvdelen af udgiften til det nuværende klokkespils 48 klokker, er der ikke tal på, hvor mange penge, Budolfi Menighedsråd vil ønske dig, for at enderne kan nå sammen. Prisen for den renovering, som skal sikre, at klokkeværket højt over byens tage ikke bryder sammen, er ca. halvanden million, og foreløbig har en fond meldt sig med tilsagn om en kvart af den million kroner, der mangler, når menighedsrådet selv skaffer en halv. Desuden håber menighedsrådet at få penge fra flere fonde, som man har sendt ansøgninger til. Den særlige klokke-konto har nummeret: Spar Nord, reg. nr.9289 konto nr. 4570868808. Og den er allerede åben for indskud.