Traditionerne står for skud

Frederikshavns efterhånden meget lille skare af aktive fiskere har svært ved at nå foreningsbordet rundt

Havne 27. februar 2003 07:00

FREDERIKSHAVN: Traditionerne står for skud i den snart 100-årige Frederikshavns Fiskeriforening, hvis efterhånden få tilbageværende aktive medlemmer har nok at gøre med at klare til dagen og vejen. 10 til bords, var hvad det kunne blive til på generalforsamlingen i lørdags. Ni med barkede næver, for revisoren fra Mortensen & Beirholm blev også talt med. Søndag var kutterne på havet igen. Og lød der dystre toner på generalforsamlingen over vilkårene for overhovedet fortsat at kunne opretholde eksistensen som fisker i dette land, så var det ikke meget bedre, når det gjaldt de arrangementer, der på land binder en forening, dens medlemmer og familier sammen. Juletræsfesten Juletræsfesten måtte lade livet. Det skete som en spareforanstaltning på et sted, hvor det ville gøre mindst ondt. Efterhånden kniber det med nok deltagere omkring træet, fremgik det. De tilstedeværende fiskere i voksen alder, heraf hovedparten er bestyrelsesmedlemmer, måtte da også konstatere, at de ikke længere selv er særligt leveringsdygtige i børn til festen, og at børnebørnene har så mange andre tilbud. Fiskernes juletræsfest kan ellers skrives helt tilbage til fra før 2. verdenskrig, indført dengang formanden hed Niels Bjerregaard. Minebøssen Minebøssen, der i mange år stod forskellige steder på havnen, og senest blev flyttet til anlægget ved Krudttårnet, har efterhånden meget længe stået og rustet i et hjørne på kommunens materielgård. Utallige har gennem tiderne puttet penge til gavn for årets juleuddeling til syge og andre dårligt stillede i den store sparebøsse udformet af en mine, som en fisker engang fik i sit garn. Men som med så meget andet, blev sparebøssen for fristende for de langfingrede og blev skrællet så mange gange, at foreningen til sidst måtte opgive at have den stående frit fremme. Mindegudstjenesten Den årlige mindegudstjeneste i Fladstrand Kirke for fiskere, der har sat livet til på havet, er også i fare for afskaffelse i den hidtidige form. Mindegudstjenesten blev indført i 1935, det år Mindestøtten på kirkegården blev rejst. Tidligere var der altid tre faner i kirken og efterfølgende tre kranse at nedlægge ved Mindestøtten på kirkegården, men efter at Fiskerforeningen ophørte for en del år siden, og Skipperforeningen for et par år siden har trukket sig ud, er antallet af faner svundet til kun fiskeriforeningens egen, og det samme med kransene. Et forslag fra kirkelig side om eventuelt fremtidigt at slå eftermiddagens mindegudstjeneste i Fladstrand Kirke sammen med formiddagens gudstjeneste i Frederikshavns kirke blev diskuteret, men her må fanen i så fald ikke luftes, så nogen egentlig afgørelse herom blev der ikke truffet. Udflugten Et mere opbyggeligt forslag om at at puste lidt fornyet liv i foreningslivet med en udflugt, Nordsømuseet blev i samme åndedrag peget på som mål, og foreningen som giver af bussen, blev der heller ikke taget nogen endelig stilling til. Måske fordi en af generalforsamlingens deltagere til almindelig morskab havde denne kommentar til forslaget:Vi kunne overveje at vente fem år mere, for så kan vi allesammen komme ind til pensionistpris. At læse af regnskaberne, der kun takket være indtægterne på redskabshusene, holdt sig i plus, var sidste års julefrost derimod noget bedre end den året før. Engang landets største Otte større både er der tilbage i fiskerihavnen i Frederikshavn, og det endda ikke altid, fordi de også fisker fra andre havne. Antallet af aktive medlemmer er på 26, bierhvervsfiskerne medregnet. Den passive medlemsskare udgør nogle og 40. Ældst i bestyrelsen og æresmedlem i foreningen er den 85-årige Arne Strandby Sørensen, selv tidligere fiskeriformand i en lang årrække, og fra dengang da fiskerierhvervet var Frederikshavns stolthed med op mod 350 aktive fiskere og bassinerne fyldt med fartøjer. Arne Strandby Sørensen har gjort sit til, at foreningen ikke dør ud. Som fader i sin tid så fisker også søn og barnebarn. Yngst i den nuværende bestyrelse af modne mænd er netop barnebarnet, 29-årige Søren Strandby Sørensen. - Engang var Frederikshavn, hvor havfiskeriet havde sin barndom, landets største fiskerihavn. Det skyldtes, at der her var en havn. Fiskere fra Esbjerg og hele vejen op langs Vestkysten fiskede herfra, erindrer Arne Strandby Sørensen fra historieskrivningen. Frederikshavn Fiskeriforening nærmer sig stærkt 100-året. Den blev stiftet i 1905, forud var stiftet Fiskerforeningen, hvis ældste protokol skriver sig tilbage fra 1888, men hvis eksistens forlængst har fortonet sig i glemsel.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...