EMNER

Træbørn i Hørby

Rosendal Kraftcenter er nu færdigbeplantet

Plantearbejdet blev klaret på nogle få timer torsdag eftermiddag. Privatfoto

Plantearbejdet blev klaret på nogle få timer torsdag eftermiddag. Privatfoto

700 planter blev sat i jorden, da 90 børn fra SFO Fristedet i Hørby Skoleby gav 180 hænder med for at færdigplante arealerne omkring Rosendal Kraftcenter en vestflyvende spytklat fra Rosendal-Hallen og Rosendalskolen. Plantearbejdet blev klaret på nogle få timer torsdag eftermiddag, og når de mange nye træer om føje år har vokset sig store og stærke, vil der på stedet være en skov til forhåbentlig glæde for mange børn og voksne. De 700 træer er nemlig blot seneste skud på stammen i et plantningsprojekt, som blev indledt allerede kort før jul. Da blev der på arealerne ved Rosendal Kraftcenter plantet ikke færre end 4000 træer. Træerne repræsenterer en halv snes forskellige sorter, og det er der ifølge SFO-leder Per Østergaard en fin forklaring på. Det ligger nemlig ikke fjernt at benytte området i forbindelse med undervisningen i naturfag. Blandt sorterne kan i flæng nævnes vintereg, vortebirk, fuglekirsebær, skovfyr, bøg, hassel og rødel. Plantningen er et led i det landsdækkende projekt "Genplant planeten", og træerne er sponseret af en række virksomheder.