Træd i karakter

Udviklingshæmmede krænkes stadig, skriver NORDJYSKE Stiftstidende (22.12.) på baggrund af en undersøgelse, som er lavet i samarbejde med Socialpædagogernes Landsforbund SL.

Handicappede 28. december 2007 21:22

Kommunerne og de offentlige ledere har tilsyneladende ikke forstået nødvendigheden af at implementere gældende lovgivning. Det er de allersvageste af de handicappede, dem, der er uden mulighed for selv at gøre opmærksom på, hvad der sker. Det er dem, der her får undertrykt deres mest basale rettigheder. At uuddannede kan komme lige ind fra gaden og arbejde med udviklingshæmmede borgere, og at personalet ikke har videreuddannelse ift. den handicapgruppe, som de skal arbejde med er rystende. Det ville aldrig kunne have fundet sted i andre brancher. Hvad enten det er på landsdækkende, regionale eller på kommunale bosteder og institutioner vil vi fra Landsforeningen LEV i Nordjylland tage initiativ til at opfordre alle de 11 kommunale handicapråd i Nordjylland til at få en redegørelse fra de respektive Kommuner om forholdene og deres praksis i deres Kommune. Da det nu efter strukturreformen er kommunerne, der har det fulde ansvar for kvaliteten og tilsynene på bosteder og institutioner. Der har her i det første år efter strukturreformen været flere sager fremme også her i Nordjylland, hvor kommunernes og institutionernes forvaltning af deres ansvar har været så kritisable, at der muligvis er grundlag for at lade tilsynsrådet eller ombudsmanden se nærmere på det åbenlyse offentlige omsorgssvigt. Vi forventer, at kommunerne nu træder i karakter og viser, at de magter opgaverne omkring de særligt handicappede, og at velfærdsminister Karen Jespersen (V) tager initiativ til at komme helt til bunds i disse helt utilstedelige forhold for udviklingshæmmede børn, unge som voksne.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...