Træer overset i miljødebat

Plantning af træer langs åer kan give stor miljøgevinst, påpeger eksperter

Torben Duch Holm
Ved mange vandløb er der ikke megen skygge. Træer kan ændre på det, og det vil give mere ilt i vandet, flere smådyr på bunden, og lystfiskere kan glæde sig over udsigt til flere fisk. Arkivfoto: Lars Pauli
EMNER 14. maj 2012 06:00

NORDJYLLAND: Skygge fra træer vil være et sikkert virkemiddel til at forbedre miljøet i mange vandløb. Effekten vil komme på en række områder. Den mest oplagte virkning vil være, at der vil være mindre behov for grødeskæring. Og netop grødeskæring er et kontroversielt punkt, idet staten i de vandplaner, der i vinter blev lagt frem, lægger op til mindre grødeskæring. Det har vakt harme i landbrugskredse, hvor man forudser, at grødeskæringen vil blive reduceret fra to til en gang om året, eller måske vil der slet ikke i fremtiden blive foretaget grødeskæring. Her frygter landbruget, at grøden kan forårsage oversvømmelser, der giver drifts-tab. - Der er alt for meget grøde i de danske vandløb. Den bedste løsning til at få grøden reduceret vil være at skabe en skyggende vegetation, siger professor Torben Larsen, Institut for Byggeri og Anlæg ved Aalborg Universitet. For meget grøde Han mener, at det vil være oplagt at tage spørgsmålet op nu, hvor kommunerne snart som opfølgning på statens vandplaner skal i gang med at lave egentlige handleplaner. Det undrer ham, at spørgsmålet om skyggende vegetation - træer - ikke har været inde i diskussionen om virkemidler. Her har diskussionen hidtil mest gået på etablering af nye vådområder og på at tage landbrugsarealer ud af drift. - Jeg mener, at vandplanerne giver mulighed for at se på problemerne med nye øjne. Mit råd er, at man først bør blive enige om, at der er alt for meget grøde i vandløbene. Hvis man derefter ser på, hvad der vil være den bedste løsning, kommer skyggende bredvegetation i mange tilfælde ind som en sikker vinder, vurderer Torben Larsen. Han henviser til, at Miljøstyrelsen for mere end 30 år siden i en rapport nåede frem til, at der var store miljømæssige, praktiske og økonomiske aspekter i at erstatte en regulering af grødevæksten med etablering af skyggende vegetation. Gode vækstvilkår Årsagen til grødevæksten er, at betingelserne i lavvandede vandløb ofte er helt perfekte for grøden. Den centrale proces er fotosyntesen, hvor lyset som energikilde blidrager til dannelsen af plantevævet. - Der er reelt kun to muligheder. Den ene er som nu, at man simpelthen to gange om året skærer planterne væk. Men man kan også søge at begrænse energikilden til fotosyntesen, og det vil i praksis sige, at man skygger for solen, siger Torben Larsen. Også specialkonsulent Flemming Gertz, Videncenter for Landbrug i Skejby, ser store muligheder for ved hjælp af skyggende træer at begrænse grødevæksten. Han peger dog på, at plantning af træer langs åerne kan give problemer i forhold til forskellige former for lovgivning. - Og så kan der komme den indvending, at vi har tradition for et kulturlandskab, hvor der ned til vandløbene er åbne enge, siger Flemming Gertz. Kun meget få ulemper Han mener, at der ellers kun er meget få ulemper ved løsningen med skyggende beplantning. Faktisk er der en yderligere række af miljømæssige fordele. Beplantningen kan være med til at hindre erosion, så fosfor ledes ud i vandløbene. Beplantningen kan yderligere ændre jordbundsforholdene, så kvælstof og fosfor trænger ned i jorden i stedet for måske at blive ledt direkte ud i et vandløb. For lystfiskere kan skyggende træer også vise sig at være en fordel, idet de holder vandtemperaturen nede, og det vil gavne fiskebestanden.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...