Biersted

Træerne ved Banestien i Biersted skal fældes

BIERSTED:Sindene blev sat i kog iBiersted, da kommunen i starten af december begyndte at fælde en række af de 20 år gamle piletræer, der danner en allé langs Banstien. Men nu er der ingen vej udenom. De gamle træer skal af med stammen og udskiftes med nye træer. Det skal dog ske i samarbejde med Biersted Borgerforening, oplyser Jørn Krogsgaard (V), formand for teknisk udvalg. Det faldt Biersted Borgerforening for brystet, at kommunens folk sidste år uden videre begyndte at fælde de gamle træer ved Banestien, uden at borgerforeningen var blevet hørt. Den arbejder nemlig med et projekt grøn kile, som skal gøre Biersted mere attraktiv. Og de fældede træer var netop et element i den grønne kile. Derfor fik Jørgen Hellum (S), som både er medlem af borgerforeningen og sidder i teknisk udvalg, straks stoppet arbejdet, og han forlangte sagen til drøftelse i teknisk udvalg. Det er så sket nu, og det viser sig, at piletræerne skal fældes, fordi deres rødder ødelægge belægningen på Banestien. - I stedet skal der plantes e en anden type træer, som har et rodnet, der ikke ødelægger stien. Vores tekniske chef vilderfor holde et møde med borgerforeningen for at inddrage den i udskiftningen af træerne, siger Jørn Krogsgaard. Han har ingen oplysningen om, hvad udskiftningen vil koste.