EMNER

Træf en beslutning - det haster

Når man bor nord for fjorden og dagligt skal til Aalborg, bliver man i høj grad mindet om de besværligheder, som de to nuværende overfartsmuligheder giver.

Besværlighederne er naturligvis forstærket af det igangværende reparationsarbejde i tunnelen. Det er hævet over enhver tvivl, at et anlæg med den alder vil kræve fortsat vedligeholdelse og dermed lukninger til besvær for trafikken. Om formiddagen er der en ventetid på omkring en time, hvis man kommer sydfra, og det er tilsvarende, når man kommer nordfra om eftermiddagen. Alt tyder på, at trafikken også fremover vil tage til, og så bliver resultatet, at der også bliver køkørsel og store ventetider, når der ikke er reparationer o.l. i tunnelen. Hele vejsystemet til tunnelen er et stort tragtsystem. Det, der kan passere igennem tunnelen, er den endelige begrænsning, men de mange tilkørselsveje er også med til at besvære trafikafviklingen. Syd for Vodskov kommer trafikken fra Vodskov og Halsvejen til. Den første store tilkørselsvej er hvor trafikken fra Hjørring- og Thistedvej kommer til i Bouet. Den næste er tilkørselen fra Forbindelsesvejen, som dels er lokaltrafik og dels trafik fra Thisted, Aabybro, Vadum m.m. Endelig er der tilkørselen fra Nørresundby umiddelbart før tunnelåbningen. Der er så yderligere det paradoks, at dem, der kommer sidst til, altså Nørresundby og Forbindelsesvejen, kommer først igennem tunnelen på bekostning af dem, der er længere tilbage i køen. På samme måde eksisterer disse problemer også syd for fjorden. Når motorvejssystemet i Vendsyssel bliver færdigt, må man forvente, at alle disse problemer forstærkes, fordi der vil blive mulighed for en udbygning af erhvervslivet i Vendsyssel, når trafikforholdene bliver forbedret - men det gælder altså også i høj grad at få forbedret muligheden for at passere fjorden. I drøftelsen af en tredje Limfjordsforbindelse har diskussionen gået på en vestforbindelse eller en udbygning af den eksisterende tunnel. En vestforbindelse er begrænset til den ene side af lufthavnen og til den anden side af at komme for tæt til byen, hvor et tilsluttende vejsystem vil lave alt for stor ravage i bybilledet. Jeg har hørt politikere sige, at valget bliver meget let, fordi en udbygning af den eksisterende tunnel kun vil koste det halve af det, en hvilken somhelst vestforbindelse vil koste. Ved en udbygning af den eksisterende tunnel vil det ikke være muligt at ophæve det tragtsystem, som i høj grad også er med til at skabe besværlighederne. En stor del af den trafik, der skal passere fjorden, har ikke noget behov for at komme i nærheden af Aalborg-Nørresundby - og dermed komme ind i tragtsystemet. Det gælder først og fremmest den erhvervsmæssige trafik i form at lastvognes kørsel af gods til og fra de store industriområder i Vendsyssel. Det gælder også i vidt omfang turisttrafikken om sommeren. Derfor bør man lave en tredje forbindelse så man undgår at få al den trafik presset ind til Aalborg-Nørresundby. Af rent geografiske årsager er det ikke muligt at komme tilstrækkeligt langt væk fra Aalborg-Nørresundby i vestlig retning. Det kan man derimod mod øst. Såfremt der laves en tunnel mellem Vendsysselværket og Rørdal, vil man i vidt omfang kunne lede trafikken uden om byområdet. Samtidig vil det give en lang række fordele som: 1. trafikken til motorvejssystemet til og fra Halsområdet vil lettes betydelig. 2. Det samme vil være tilfældet syd for fjorden med trafikken fra Egensevej og Hadsundvej. 3. Det vil også lette trafikken til Vendsyssel for industriområder i Øst og for trafikken fra Østhavnen, Fragtcentret og Aalborg Universitetscenter. 4. Når fjerntrafikken kommer væk fra den eksisterende tunnel, vil meget af lokaltrafikken kunne foregå her. Fra de to motorvejsben i Vendsyssel vil det ikke betyde nogen nævneværdig omvej at lave forbindelse til en ny Østtunnel. Det vil heller ikke indebære problemer at lave en tilslutning til motorvejen syd for fjorden Man kan vel også sige, at det er meget pauvert, at der i det lange stræk mellem Aalborg og Egense ikke er nogen overfartsmulighed. Områderne både i Himmerland og Vendsyssel kunne nyde godt af en forbindelse, der ikke kræver turen over Aalborg eller Egense-Hals. Men det haster med at få truffet en beslutning, så forberedelserne kan komme i gang. [ Regnar Kjærgård, Tranevej 66, Grindsted, er revisor. E-mail: regnar@kjaergaard.com

Forsiden