Turisme

Træf for Skagens ambassadører

21 ambassadører er med til at præge erhvervsturismens valg, så de kursrettes mod Skagen

Lederen af Meetings Skagen365, Anette Hauge, har er korps på 21 ambassadører til at hjælpe med at få kurser og konferencer til Skagen-området. Arkivfoto: Carl Th. Poulsen

Lederen af Meetings Skagen365, Anette Hauge, har er korps på 21 ambassadører til at hjælpe med at få kurser og konferencer til Skagen-området. Arkivfoto: Carl Th. Poulsen

Erhvervsturisme er sin helt egen del af det arbejde, der gøres for at får flere turister til at besøge Skagen-området, og erhvervsturismen adskiller sig på flere måder fra det almindelige turistarbejde, fortæller konferencechef Anette Hauge, der er leder af erhvervsturismen. Erhvervsturismen er på en måde sig selv, og det ses blandt andet ved, at den har sit helt eget navn, Meetings Skagen365. Tallet er antal dage i året, og det er kendetegnende for erhvervsturismen, at det netop hele året, der er højsæson. Meetings Skagen 365 har til huse på turistbureauet - godt og vel, må man sige. For ud over Anette Hauge og den assistance, der ellers brug for, har afdelingen sit helt eget ambassadørkorps, som geografisk set er meget spredt. Ambassadørkorpset blev etableret i 2007, og der var fra starten 15 ambassadører som alle ville gøre en indsats for at fremme erhvervsturismen i Skagen-området ved blandt andet at bruge deres netværk. De 13 ambassadører var fra forskellige steder i Danmark, og de sidste to fra udlandet, men fælles for dem alle var og er, at de har en speciel interesse i at gøre noget positivt for Skagensområdet. - Nu er ambassadørkorpset vokset til i alt 21 medlemmer som alle på bedste vis meddeler Meetings Skagen365 kontakter på firmaer, de har været i forbindelse med for at skærpe interessen for at holde møder i Skagen. Meetings Skagen365 laver det opfølgende arbejde og tager den videre kontakt til firmaerne, fortæller Anette Hauge. Det er blevet en tradition, at Meetings Skagen365 en weekend i februar hver år samle hele korpset af ambassadører så de både kan møde hinanden alle sammen, men ikke mindst få lejlighed til at udveksle og udvikle ideer og blive opdateret på, hvad der er sket i Skagen-området siden sidst. Ambassadørmødet er i år fredag 18. og lørdag 19. marts, og det egentlige årsmøde holdes på Aalbæk Gl. Kro. I forbindelse med mødet deltagerne ambassadørerne også i et byvandring rundt i Skagen og de skal besøge Klitgården for at få en orientering om, hvilke muligheder, den byder på. - Det er vigtigt, at ambassadørerne kommer rundt og ser attraktioner, hoteller og restauranter, så de får et indgående kendskab til de steder, der er med til at anbefale arrangører af kurser, konferencer og lignende, siger Anette Hauge. - Det er med god grund, at Skagen Turistbureau har fokus på netop erhvervsturismen. For det første ligger de fleste konferencer og lignende udenfor den egentlige højsæson og er derfor med til, at der kommer gæster i hotelsengene hele året rundt. For det andet lægger hver konferencegæst gennemsnitligt kr. 2000 om dagen i den by, han eller hun gæster, siger Anette Hauge. Ud over den inspiration, årsmøderne i Skagenområdet kan give, er alle ambassadører er også forsynet med et konferencemagasin, som Meetings Skagen365 har lavet i samarbejde med flere af Skagensområdets hoteller og restauranter. Det bliver delt flittigt ud og mange konferencekøbere tager da også ofte direkte kontakt til hotellerne og restauranterne.