Træffende sammenligning

Hr. Pietro Cini redegør 8.8. for sin opfattelse af konflikten mellem jøder og arabere.

Dette er som følger: * FN gav halvdelen af Palæstina til jøderne uden at spørge palæstinenserne. * Israel fordrev palæstinenserne. * Hvis Israel vil overleve, må det indgå en aftale med Hizbollah og Hamas. * Hizbollah og Hamas er nemlig de eneste demokratisk valgte repræsentanter for befolknin-gerne i Libanon og Palæstina. Hertil er at bemærke følgende * Da FN delte Palæstina i 1947, bestod befolkningen af en jødisk og en arabisk befolkning, der ikke kunne enes. Derfor var det en rigtig løsning at give hver befolkning sin egen stat. Alternativet ville have været at fordrive jøderne, men hvor skulle man så have sendt dem hen? * Palæstinenserne har altid hævdet, at de blev fordrevet fra deres jord. Israelerne har altid hævdet, at flugten var iscenesat af stormuftien af Jerusalem, så de arabiske nabostater kunne få et påskud til at angribe Israel. Hr. Cini tror på den palæstinensiske version og henviser til nogle yngre israelske historikere, der har samme opfattelse. Men disse historikere indrømmer, at de ikke har fundet nogen ordre til at fordrive palæstinenserne. De har heller ikke fundet planer for deres fordrivelse, og de har ikke kunnet påvise omfattende massakrer, der skulle få palæstinenserne til at flygte. Flugten er, som israelerne hævder, sket i panik, fordi arabiske radiostationer udspredte en strøm af falske rygter om jødiske massakrer på palæstinensere. * Israel kan ikke overleve, hvis det konstant skal leve i krig med sine naboer, så selvfølgelig skal Israel slutte fred med palæstinenserne og libaneserne. Men palæstinenserne vil ikke slutte fred, og Libanon kan ikke, fordi de ikke kan styre Hizbollah. * Hizbollah er ikke valgt ved demokratiske valg. De behersker det sydlige Libanon med magt, så der ikke kan foregå frie valg, og deres mål er en islamisk stat, hvor de kristne indbyggere og druserne skal sættes uden for indflydelse.. * Hamas er ikke valgt ved demokratiske valg. De har lige som det andet store palæstinensiske parti, Fatah, deres egen milits, og disse to militser har i årevis kvalt al fri debat i de palæstinensiske selv-styreområder. Hamas er et islamisk parti, der vil indføre religiøst diktatur. * Hr. Cini sammenligner selv Hamas og Hizbollah med Vietnams kommunistiske parti. Det er en meget træffende sammenligning, for det er heller ikke kommet til magten ved frie valg, men ved at udrydde alle øvrige partier og fordrive mere end en million medborgere.