Lundby

Træfningen ved Lundby igen og igen

Alvorlig sag mindes med festlige markeringer

LUNDBY:Landskabets konturer har ikke forandret sig voldsomt i Lundby siden 1864, da stedet var skueplads for en tysk træfning. Enkelte huse er også genkendelige, og alt det kan studeres nærmere i det panorama, som Lundbyfonden kan fremvise i det lille, lokale museum. - Vi søgte Spar Nord og Landbrugets Storkøb om støtte - og det fik vi, fortæller formanden for Lundbyfonden Leo Christensen og viser stolt det panorama, som den lokale Jan Boel Jespersen har bygget. Modellen måler 120 gange 120 centimeter, og her opholder sig mere end 300 tinsoldater, samt gårde og huse med hvad dertil hørte for 139 år siden. Her ses gårdene med mange små detaljer. Der er møddinger, små mennesker, tyskere, der trækker med heste, åen, digerne, kornmarker, træer og en lillebitte trillebør. Altsammen ren idyl, hvis det ikke var for delinger af småbitte tinsoldater, der ligger klar til den store træfning. Udenfor den gamle smedjes lille museum står landssoldaten Egon på vagt, og inden døre hænger den uniformsjakke som regimentschef Charles Beck havde på dengang i 1864. - Den er gået i arv gennem generationer, og vi har lånt den af en efterkommer i Vejle, fortæller Leo Christensen. Fra lokalhistorisk forening i Gunderup har det lille museum fået en avisside fra Hvetbo Herreds Avis, hvor en artikel beskriver slaget ved Lundby. Levedygtig tradition I år var det 40. gang, at træfningen blev mindet. - Det kom i stand på den måde, at i 1963 hvor Det danske Livregiment havde 200 års jubilæum, blev regimentets historie skrevet ned, fortæller Leo Christensen fra gården Jørgensdal. - I den forbindelse fandt man ud af, at der var en del herfra, som var faldet ved Lundby, og fire unge mennesker kom herop og sagde, at de gerne ville være med til at markere 100 års dagen. Sådan startede traditionen med de mange militærfolk, som stævner mod Lundby allerede dagen før for at mindes træfningen 3. juli 1864. - Og den ene af de fire fra starten er stadig med, fortæller Leo Christensen, der i sin have har rejst et stort telt, som de militære gæster overnatter i. Dagen før er alle Lundbys beboere og deres gæster med til en fest på bakken omkring grillen. På selve dagen er der kransenedlæggelse ved mindestenen, inden der rundes af med en frokost, hvor det er kasernen, der leverer traktementet - år efter år.