Aalborg

Træfpunkt for metalfirmaer

AALBORG:"Sammen er vi stærke." Den røde parole har også gyldighed i de sorte fag. Opgaver, som den mindre virksomhed ikke kan løfte alene, kan gennem samarbejde føre til ordrer og arbejdspladser. Nu får lederne af de nordjyske metalvirksomheder chancen for møde hinanden og knytte kontakter. Stedet er Metalpartenariat 2005 på Hotel Hvide Hus i Aalborg torsdag 7. april. - Vi håber at samle 40-50 virksomheder fra landsdelen, fortæller informationschef Johs. Bindslev, Erhvervscenter Nordjylland. Arrangementet afvikles efter den klassisk partenariats-koncept: deltagerne oplyser på forhånd om deres interesser, ønsker og tilbud, og på selve dagen booker man individuelle møder med interessante parter. Til hvert møde er afsat 25 minutter. - Målet er, at de nordjyske virksomheder skal finde hinanden, og blive opmærksom på mulighederne for samarbejde om at levere til eller løse opgaver for større indkøbere, forklarer Johs. Bindslev. Partenenariatet indledes med oplæg om internationalisering, outsourcing, net og netværksdannelse fra indkøbsandsvarlige hos nogle af nordjysk metalbranches store: Aalborg Industries, MAN B&W Diesel, Desmi, og Siemens Windpower, (den tidligere Bonus vingefabrik i Aalborg). Erhvervscenter Nordjylland er tovholder på arrangementet, og de øvrige parter er Arbejdsformidlingen, Arbejdsmarkedsrådet, Dansk Industri og Dansk Metal.