Træhuse i Aars revet væk

Boligforeningens 24 nye træhuse udlejet før færdiggørelsen

Op­fø­rel­sen af de nye træ­hu­se på Hans Ege­des Vej er nu så langt, at de før­ste kan ta­ges i brug 15. de­cem­ber. Foto: Jens Mor­ten

Op­fø­rel­sen af de nye træ­hu­se på Hans Ege­des Vej er nu så langt, at de før­ste kan ta­ges i brug 15. de­cem­ber. Foto: Jens Mor­ten

AARS:Træhuse er også sagen i Aars. Boligforeningens nye træhuse på Hans Egedes Vej er så efterspurgte, at den røde lygte er tændt. - Alt er revet væk. Selv om projektet omfatter ikke færre end 24 huse, kan vi ikke imødekomme alle forespørgsler, siger Jens S. Damgaard, forretningsfører i Aars Boligforening. Her er man da også indstillet på at følge succes’en op: - Træhuse er vældig populære i tiden. Hvert fjerde parcelhus, der bygges, opføres i træ. Og interessen for vort projekt på Hans Egedes Vej viser jo med al tydelighed, at der også er mange, der gerne vil have lejeboliger opført i træ, tilføjer Jens S. Damgaard. Han kan dog endnu ikke afsløre, hvor boligforeningens næste træhusprojekt kommer. På Hans Egedes Vej bygges den 24 fritliggende træhus som mindre parcelhuse på henholdsvis 93 og 103 kvadratmeter. De ligger på grunde, der i størrelse varierer mellem 450 og 750 kvadratmeter. De første huse er klar til indflytningen 15. december, og huslejen er 5300 kr. pr. måned for de mindste boliger og 5900 kr. for de største. På grundene sørger boligforeningen for plantning af hæk, ligesom jorden tilsås med græs, men det står lejerne frit for, hvordan de vil indrette haven. Lejepriserne omfatter alle fællesudgifter og vedligeholdelsen af træhusene, der forventes kun at skulle foretages hvert 7. eller 8. år, udføres af boligforeningen. Den har købt træhusprojektet som et nøglefærdigt projekt af Vesthimmerlands Boligselskab, der er etableret af private bygherrer og investorer.