Lokalpolitik

- Træk ansøgningen tilbage

Rainer Dannemare sender utvetydig opfordring til Komitéen til rejsning af Musikkens Hus

AALBORG:Det konservative byrådsmedlem opfordrer nu kraftigt Komitéen til rejsning af Musikkens Hus til at tilbagetrække ansøgningen om at arrangere en koncert på Aalborg Stadion. Opfordringen kommer Rainer Dannemare med, efter at han i NORDJYSKE i går kunne læse, at komitéen ikke ville blive sur, hvis ikke den får dispensation for støjgrænserne og koncerten dermed må droppes. Udtalelsen kom fra bestyrelsesmedlem Ole Jørgensen. - Denne udtalelse er ikke fair over for hverken byrådspolitikerne eller beboerne omkring stadion, hvorfor jeg vil bede komitéen trække sin ansøgning tilbage. Bordet fanger, og det vil ikke være være værdigt for komitéen at opretholde sin ansøgning. Fastholder komitéen sin ansøgning, må den efter Ole Jørgensens udtalelse påregne, at det vil være urealistisk at opnå et politisk flertal, vurderer det konservative byrådsmedlem. Han mener, at komitéen burde have tilbagekaldt ansøgningen allerede straks efter, at sagen i slutningen af oktober blev behandlet i teknisk udvalg, hvor det stor klart, at der var stor politisk uenighed. Også indbyrdes i partierne. Komitéens ansøgning har ført til en heftig politisk debat om, hvorvidt der i det hele taget bør åbnes op for koncerter på Aalborg Stadion. Rainer Dannemare hører helt klart til modstanderne, fordi det strider mod lokalplanen for den del af byen. - Selv om jeg er varm tilhænger af et Musikkens Hus, kunne jeg aldrig drømme om at tilsidesætte et løfte til beboerne om, at der aldrig ville blive givet tilladelse til musikarrangementer på stadion. - For mig er det uden betydnig, om løftet i lokalplanen er juridisk bindende. Det afgørende for enhver politiker må selvfølgelig være demokrati og medindflydelse, og når beboerne i forbindelse med lokalplanens vedtagelse gjorde indsigelse mod musikarrangementer på stadion, og når politikerne efterfølgende imødekom indsigelserne, er det for mig lige så bindende som Grundloven. Rainer Dannemare mener i det hele taget, at politikerne bør være bedre til at holde, hvad de lover borgerne i ord og lokalplaner. Som et andet eksempel nævner han Hasseris Enge. - Først gives der syv dispensationer fra bygningshøjden, og når politikernes ører ikke kan blive mere røde, vælger man at lave en ny lokalplan med den bygningshøjde, som beboerne oprindeligt gjorde indsigelse imod. En indsigelse, der vel at mærke blev imødekommet af politikerne. Hvis den nye lokalplan for Hasseris Enge bliver vedtaget af byrådet, vil Rainer Dannemare arbejde for, at planloven bliver ændret, så imødkomne indsigelser bliver bindende. Han mener, at politikernes "useriøse" brug af dispensationer er "en bombe under demokratiet".